pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

KSeF w trybie awaryjnym – o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej bez KSeF

TLA Kancelaria > KSeF > KSeF w trybie awaryjnym – o wystawieniu faktury ustrukturyzowanej bez KSeF

Pojekt ustawy z 15 marca 2023 r. dot. KSeF przedstawił rozwiązania modelu wystawiania faktur w przypadku okresu awarii KSeF, tj.: 

 • awarii, o której MF poinformuje w BIP: 
 • komunikat będzie również zamieszczony za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego, 
 • a w przypadku braku możliwości powyżej – informacja będzie mogła być zamieszczona w środkach społecznego przekazu; 
 • jak również ze względów leżących po stronie podatnika. 

Pomimo awarii systemu (czyli technicznym brakiem możliwości przesłania plików do KSeF): 

 • podatnik będzie musiał wystawiać faktury zgodnie z uzgodnionym wzorem, czyli schemą, 
 • wobec tego w tym zakresie dla podatnika nic się nie zmieni, faktura dalej będzie musiała spełniać wymagania zgodności ze schemą, przy czym 
 • jeśli awaria będzie leżała po stronie KSeF – dopuszczalna jest forma papierowa i elektroniczna, 
 • jeśli awaria będzie leżała po stronie podatnika – wówczas fakturę należy wystawić w formie elektronicznej. 

Walidacja faktury wystawionej w okresie awarii 

Faktura wystawiona zgodnie ze schemą, ale jednak poza KSeF ze względu na awarię: 

 • leżącą po stronie KSeF – podatnik będzie mieć 7 dni na przesłanie faktury do KSeF
 • leżącą po stronie podatnika musi być przesłana do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich wystawienia.

Data wystawienia a data otrzymania 

Co istotne, w takim przypadku będziemy mieć do czynienia z wyjątkowym momentem określającym datę wystawienia – będzie to data wykazana przez sprzedawcę na fakturze, czyli data wskazana w polu P_1

Odpowiednio – datę otrzymania takiej faktury uznaje się datę faktycznego jej otrzymania przez nabywcę. Jednak jeśli data faktycznego otrzymania tej faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru ID w KSeF, za datę otrzymania uznaje się datę przydzielenia tego numeru

Kary 

Nieprzesłanie faktury po okresie awarii do KSeF lub wystawienie jej niezgodnie ze wzorem w okresie awarii będzie skutkowało nałożeniem kary pieniężnej w drodze decyzji: 

 • do 100% kwoty podatku na fakturze, 
 • do 18,7% wartości faktury – w przypadku faktury bez wykazanego podatku. 

Niewątpliwie dobrym krokiem jest zauważenie, że podatnik również może mieć problem z wysłaniem faktur do KSeF z przyczyn technicznych (awaria Internetu, serwerów, oprogramowania itp.), jednakże wysyłanie faktury nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich wystawienia jest niewątpliwie okresem krótkim Należy mieć więc nadzieję, że w takim przypadku nie dojdzie jednak do wymierzenia kary.  

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa