pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Mandat członka zarządu a odpowiedzialność podatkowa

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Mandat członka zarządu a odpowiedzialność podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł o solidarnej odpowiedzialności Skarżącego, jako byłego członka zarządu Spółki, za zobowiązania podatkowe powstałe w czasie pełnienia przez Skarżącego obowiązków członka zarządu Spółki.

Skarżący wnosząc odwołanie podniósł, że:

 • nie można go uznać za członka zarządu, bo został powołany niezgodnie z postanowieniami umowy Spółki (zarząd niepełny/nieistniejący), a ponadto
 • nawet gdyby uznać, że został skutecznie powołany, jego mandat wygasł wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

W jego opinii, okoliczność, że po wygaśnięciu mandatu w dalszym ciągu podejmował czynności, tak jak by był członkiem zarządu, nie ma znaczenia dla orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności.

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymując decyzję w mocy podkreślił, iż:

 • w przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru KRS, określone znaczenie mają również skutki wpisu danych do rejestru bądź braku takiego wpisu, a
 • podmiot, który zaniedbał obowiązku zgłoszenia wpisu do rejestru albo wskutek niedołączenia niezbędnych dokumentów spowodował wykreślenie wpisu, nie może powoływać się na dane, które nie są wpisane do rejestru.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że:

 • z zebranego materiału dowodowego w sposób jednoznaczny wynikało, że mimo wygaśnięcia mandatu Skarżący pełnił obowiązki członka zarządu,
 • nie można twierdzić, że dana osoba może być uznana za członka zarządu tylko wtedy, gdy została powołana w przewidzianym prawem trybie i której mandat nie wygasł.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2016 r. o sygn. II FSK 798/14 powołując szereg własnych orzeczeń podkreślił, że dla orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności istotne jest faktyczne sprawowanie pełnionej funkcji, a skoro Skarżący:

 • podpisywał bilans i inne dokumenty,
 • reprezentował Spółkę wobec władz publicznych, kontrahentów i osób trzecich,
 • zawierał umowy z kontrahentami w imieniu Spółki,
 • podpisywał faktury,
 • wykonywał umowy,

nie ma wątpliwości, że funkcję faktycznie sprawował (w ramach kadłubowego – niepełnego zarządu), więc pomimo wygaśnięcia mandatu solidarną odpowiedzialność będzie ponosił.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa