pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Materiały reklamowe i informacyjne a opodatkowanie VAT

TLA Kancelaria > VAT > Materiały reklamowe i informacyjne a opodatkowanie VAT

Od 1 kwietnia 2013 r. nastąpiła zmiana zakresu czynności opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, o którym mowa art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, m.in. poprzez zmianę art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Nowa regulacja art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje, że: „Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.”

Przepis ten nie zawiera już zatem wyłączenia spod opodatkowania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (czyli m.in. cenników, katalogów, ulotek). Rozwiązanie takie rodzi pytanie, czy przekazywanie takich materiałów podlega opodatkowaniu VAT.

Wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach do najważniejszych zmian w VAT od 1.04.2013 r., wskazuje, że przede wszystkim należy ustalić czy materiał informacyjny i reklamowy ma wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta. Jeśli więc przedmiotowy materiał:

  • nie będzie miał wartości użytkowej (np. ulotka informacyjna, cennik) – nie będzie podlegać opodatkowaniu;
  • będzie posiadał wartość użytkową (np. drukowany kalendarz ścienny, czy podręczny z logo firmy) – będzie podlegał opodatkowaniu, chyba że będzie mieścić się w definicji prezentu o małej wartości.

Komentarz TLA

W naszej ocenie, kryterium wartości użytkowej wskazane w wyjaśnieniach Ministra Finansów jest słuszne, jednakże należałoby je rozszerzyć o odesłanie do samego art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Przepis ten wskazuje, że przez dostawę towarów rozumie się również wszelkie inne darowizny (przypadki inne niż wskazane w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przy przekazaniu katalogu, cennika czy też ulotki informacyjnej, zdaniem TLA, w rzeczywistości nie dochodzi do przysporzenia majątkowego po stronie osoby otrzymującej takie materiały. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z przekazaniem nośnika informacji, który dla danej osoby, poza źródłem informacji o produktach danego podmiotu, nie stanowi żadnej wartości.

Zatem przy przekazywaniu katalogu, cennika czy też ulotki informacyjnej nie mamy do czynienia z darowizną, ponieważ zasadniczym celem darowizny jest wzbogacenie obdarowanego, z majątku darczyńcy.

Podkreślamy, iż zaprezentowane przez Ministra Finansów rozumienie przepisów w zakresie nieodpłatnie przekazywanych materiałów reklamowych i informacyjnych, zostało wskazane tylko i wyłącznie w broszurze informacyjnej, wobec czego nie ma ono mocy wiążącej.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa