pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowa definicja budowli i budynku – planowane zmiany  

TLA Kancelaria > Nieruchomości > Nowa definicja budowli i budynku – planowane zmiany  

W RCL pojawił się projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z zapowiedziami projektowane zmiany dotyczą definicji legalnych budowli i budynku.  

W przeciwieństwie do aktualnej regulacji nowelizacja przewiduje całkowitą autonomiczność definicji budynku i budowli. Nowe przepisy mają za zadanie wyeliminować liczne wątpliwości interpretacyjne dotyczące definicji znajdujących się obecnie poza ustawą podatkową. 

Definicja budynku zgodnie z projektem: 

 • budynek – obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku, gdy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy 

Definicja budowli zgodnie z projektem: 

 • Budowla: 
  • obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową, 
  • części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa w lit. a, 
  • części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych, 
  • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń, 
  • przyłącza do obiektu budowlanego 

wykonane z użyciem wyrobów budowlanych. 

Dodatkowo ustawa wprowadza definicję całości techniczno-użytkowej oraz trwałości związania z gruntem: 

 • całość techniczno-użytkowa – zespół elementów, które są niezbędne do realizacji określonego celu gospodarczego, powiązanych ze sobą w taki sposób, że żaden z nich nie może zrealizować tego celu samodzielnie, a brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia jego realizację; 
 • trwałe związanie z gruntem – takie związanie obiektu budowlanego z gruntem, które zapewnia mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć, spowodować przemieszczenie lub przesunięcie się na inne miejsce 

Niektóre pojęcia w dalszym ciągu mogą nasuwać wątpliwości interpretacyjne przykładowo: 

 • wykonane z użyciem wyrobów budowlanych, 
 • całość techniczno-użytkowa. 

W odniesieniu do tych pojęć prawdopodobnie dalej niezbędne będzie odwoływanie się do orzecznictwa.  

W załączniku nr 4 projektu wymieniono obiekty stanowiące budowle, są to m.in.: 

 • wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz rurociąg,  
 • most, wiadukt, estakada, tunel, przepust oraz przejazd,  
 • linia kablowa umieszczona bezpośrednio w ziemi lub nadziemna, z wyłączeniem kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej,
 • zbiornik w postaci silosu, elewatora, bunkra do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, a także inny zbiornik przeznaczony do gromadzenia materiałów sypkich, występujących w kawałkach, albo w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym funkcje gospodarcze jest pojemność,
 • wiata i hangar,
 • obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem.

Projekt nowelizacji nie przewiduje licznych zmian, ale podkreślić należy, że są to zmiany znaczące. 

Rozliczenie podatku od nieruchomości często sprowadza się do powtórzenia danych odnośnie obiektów z deklaracji z lat poprzednich. Nadchodzące zmiany definicji budynku i budowli powinny być dobrym momentem na przeprowadzenie audytu posiadanej infrastruktury i ustalenie zasad rozliczeń na kolejne lata, warto więc już teraz zaplanować czas na ten audyt. 

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej – B2B na celowniku skarbówki?
23 lipca 2024
WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024

Archiwa