pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Objaśnienia podatkowe w zakresie e-commerce

TLA Kancelaria > Aktualności > Objaśnienia podatkowe w zakresie e-commerce

Ustawa wprowadzająca zmiany w e-commerce weszła w życie 1 lipca 2021 r. W związku ze skalą zmian MF zdecydowało się na wydanie objaśnień podatkowych, które zostały doprecyzowane przez szereg przykładów. 

Objaśnienia wskazują m.in. na następujące kwestie: 

 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO):


 • moment powstania obowiązku podatkowego w WSTO: obowiązek podatkowy powstaje w oparciu o przepisy obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ma miejsce opodatkowanie (doszło do dostawy), zatem konieczne będzie nie tylko analizowanie stawek obowiązujących w poszczególnych krajach UE, 
 • fakturowanie: jeśli dostawca korzysta z procedury OSS w Polsce – nie musi wystawiać faktury,  
 • kasy rejestrujące: brak obowiązku ewidencjonowania, gdy miejsce opodatkowania na terytorium innego kraju UE oraz gdy transakcja rozliczana w procedurze OSS (np. przy WSTO z Niemiec do Polski) 
 • JPK_VAT:  
  • jeśli nastąpiła rejestracja do procedury OSS – w JPK_VAT nie uwzględnia się wartości dostaw WSTO, 
  • w rozliczeniach za lipiec – grudzień 2021 stosuje się oznaczenie EE, 
  • od 1 stycznia 2022 r. podatnicy zobowiązani będą do stosowania oznaczenia WSTO_EE. 

 

Rola operatorów interfejsów elektronicznych (Platform):


Fikcja prawna, że platforma nabyła towary (dostawa B2B) i dokonała dostawy towarów (dostawa B2C) – niezależnie od miejsca siedziby operatora platformy: 

 • dla platformy w zakresie rozliczenia VAT istotne będzie: 
  • gdzie znajduje się miejsce dostawy B2C (w UE czy w kraju trzecim) 
  • czy jest ona zarejestrowana dla celów OSS lub IOSS, 
 • Ułatwianie sprzedaży: wskazano przykładową listę przesłanek, których wystąpienie może sugerować, że operator interfejsu określa (bezpośrednio lub pośrednio), jakiekolwiek warunki, na których dokonywana jest dostawa bazowa: 
  • ustalanie zasad oferowania lub zasad sprzedaży za pośrednictwem interfejsu, 
  • zapewnianie technicznych rozwiązań umożliwiających m.in. oferowanie towarów, złożenie zamówienia, dokonanie płatności za pośrednictwem interfejsu, 
  • zapewnienie wsparcia związanego z realizowaną transakcją, obsługiwanie procesu zwrotów/reklamacji 
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego: w momencie zaakceptowania płatności tj. w momencie w którym dostawca sprzedający towary poprzez platformę lub osoba działająca na jego rzecz otrzymują (i) potwierdzenie płatności, (ii) wiadomość o autoryzacji płatności lub (iii) zobowiązanie nabywcy do dokonania płatności – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej. 
 • Wyłączenie odpowiedzialności:  
  • Platformy muszą pozyskiwać informację m.in. w zakresie towarów będących przedmiotem dostawy, miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki, wysokość podstawy opodatkowania (nie ma regulacji w jaki sposób należy dokonać weryfikacji informacji), 
  • Operator interfejsu nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowości w VAT, jeśli działał w dobrej wierze i postępuje z należytą starannością (operator musi być w stanie wykazać, że nie wiedział o nieprawidłowości informacji i działając racjonalnie – nie mógł o nich wiedzieć). 

 

Zaprezentowane wyjaśnienia Ministerstwa dotyczą również sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz odnoszą się do procedur OSS, IOSS i szczególnej procedury przy imporcie (USZ).  

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa