pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Odwołanie nie pogorszy sytuacji podatnika

TLA Kancelaria > Postępowania (nadchodzące zmiany) > Odwołanie nie pogorszy sytuacji podatnika

Zgodnie z zapisami ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która została już podpisana przez prezydenta, z dniem 1 stycznia 2013 r. uchylony zostanie art. 230 ustawy – Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.).

W aktualnym stanie prawnym w trakcie postępowania odwoławczego organ podatkowy uprawniony jest do zwrotu sprawy organowi pierwszej instancji w sytuacjach gdy stwierdzi, że:

  • zobowiązanie podatkowe zostało ustalone w wysokości niższej niż przewidują to przepisy prawa podatkowego, albo
  • kwota zwrotu podatku została określona w wysokości wyższej niż to wynika z przepisów prawa podatkowego.

Dzięki zmianie przepisów od nowego roku organy odwoławcze nie będą już uprawnione do zwrotu sprawy organowi pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego. Co w praktyce dla podatników oznacza, że znacznie zmaleje ryzyko, że w wyniku odwołania ich sytuacja ulegnie pogorszeniu.

Ryzyko zostanie mocno ograniczone, lecz całkowicie nie zniknie, ponieważ w obrocie prawnym wciąż pozostanie art. 234 o.p. Zgodnie z tym przepisem organ odwoławczy może wydać decyzję na niekorzyść podatnika jedynie w przypadkach rażącego naruszenia prawa lub interesu publicznego. Jednakże podkreślić trzeba, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem, procedura przewidziana w tym przepisie zarezerwowana jest dla wyjątkowo istotnych błędów.

Zdecydowanie trzeba pozytywnie ocenić uchwaloną przez sejm zmianę przepisów. Powinna ona pomóc podatnikom, którzy uzyskali niekorzystne rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, w podjęciu decyzji o wniesieniu odwołania od decyzji organu pierwszej instancji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa