pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin
TLA Kancelaria > Inne > Opłata reklamowa

W celu uporządkowania obecności reklam w przestrzeni publicznej oraz zadbania o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu od 11 września 2015 r. gminy mogą nakładać opłaty reklamowe od:

  • tablic i urządzeń reklamowych, czyli m.in. od banerów, billboardów oraz reklam naklejanych na szybach, murach czy ogrodzeniach;
  • opłatę można pobierać niezależnie od tego, czy na tablicy lub urządzeniu reklamowym jest eksponowana reklama.

Zobowiązanymi do uiszczania opłaty reklamowej będą:

  • właściciele, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, a nie właściciele tablic czy urządzeń reklamowych.

Opłata reklamowa nie będzie pobierana, gdy tablice lub urządzenia reklamowe:

  • nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
  • stanowią szyld – tablica lub urządzenie reklamowe informujące o prowadzonej działalności;
  • są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
  • służą wyłącznie do upamiętniania osoby, instytucji lub wydarzenia albo służą upowszechnianiu informacji o charakterze religijnym.

Brak uiszczenia opłaty reklamowej może skutkować nałożeniem kary pieniężnej obejmującej 40-krotność podstawowej opłaty reklamowej za daną tablicę czy urządzenie reklamowe.

Aktualnie gminy pracują nad treścią uchwał, na podstawie których będzie nakładana opłata reklamowa. Do czasu ich wydania, warto aby przedsiębiorcy zorientowali się, czy oni także zostaną obciążeni opłatą. Dotyczy to nawet tych przedsiębiorców, którzy pozornie nie są jej adresatami – ponieważ ich reklamy znajdują się na cudzym gruncie – gdyż umowy najmu/dzierżawy często zawierają postanowienia, że koszty podatków i opłat lokalnych uiszczają najemcy/dzierżawcy nieruchomości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa