pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

NSA korzystnie dla Gmin

TLA Kancelaria > VAT > NSA korzystnie dla Gmin

NSA w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. I FSK 219/18 wydał korzystne orzeczenie dla JST, wskazując, że przepisy dopuszczają możliwość określenia proporcji (tzw. prewspółczynnika) w odniesieniu do konkretnego rodzaju wykonywanej działalności.

 

Co prawda:

  • przepisy ustawy o VAT wskazują, że sposób określenia proporcji powinien odpowiadać specyfice wykonywanej działalności,
  • jednakże organy niejednokrotnie kwestionowały możliwość stosowania innego prewspółczynnynika niż wyliczonego na podstawie rozporządzenia.

 

Wyrok dotyczy określania prewspółczynnika w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej, która:

  • w głównej mierze dotyczy czynności opodatkowanych oraz w niewielkim zakresie czynności nieopodatkowanych (tj. dostawa wody/odbiór ścieków na rzecz jednostek budżetowych/zakładów budżetowych danej Gminy),
  • co jest specyfiką większości Gmin przekazujących tego typu infrastrukturę jednostce budżetowej/zakładowi budżetowemu (czy też, gdy Gmina sama obsługuje tą infrastrukturę).

 

NSA słusznie wskazał, że:

  • wybór metody kalkulacji został pozostawiony podatnikowi,
  • interpretacja unormowań musi odbywać się w świetle całej regulacji zawartej w art. 86 ustawy o VAT,
  • dotacje przyznawane w tym obszarze mają charakter celowy – jednakże z uwagi na relację czynności opodatkowanych do nieopodatkowanych nie można ich przypisać tylko i wyłącznie do działalności poza zakresem ustawy o VAT.

 

NSA przychylił się do stanowiska skarżącej, że prewspółczynnik proponowany w rozporządzeniu nie uwzględnia specyfiki działalności wodno-kanalizacyjnej.

 

Zobaczymy, czy wyrok ten zmieni nastawienie organów podatkowych, co do kwestii stosowania jedynie prewspółczynnika wskazanego w rozporządzeniu i tym samym ograniczy się liczba sporów w tym zakresie, niemiej jednak widać światełko w tunelu.

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa