pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Opłaty przystankowe z VAT

TLA Kancelaria > VAT > Opłaty przystankowe z VAT

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2012 r. (sygn. akt IPTPP2/443-236/12-2/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż realizowana na podstawie umów cywilnoprawnych czynność polegająca na udostępnianiu przewoźnikom gminnych przystanków i pobieranie opłat winna być opodatkowana 23% stawką podatku VAT.

Z przedmiotowego stanu faktycznego wynika, że Rada Miasta podjęła uchwałę w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach miasta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Realizacja uchwały została powierzona Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji (dalej: MZDiK). MZDiK celem realizacji uchwały upoważniony został do zawierania umów cywilnoprawnych z przewoźnikami, w których oprócz zasad i warunków użytkowania przystanków określone zostały związane z tym opłaty postojowe.

Osią sporu w sprawie była odpowiedź na postawione przez podatnika pytanie w przedmiocie tego, czy opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organ podatkowy za nieprawidłowe uznał stanowisko podatnika, z którego wynikało, iż pobieranie opłat za korzystanie z przystanków wchodzi w zakres władztwa publicznego wykonywanego przez organ władzy publicznej.

Swoje stanowisko organ oparł w szczególności na fakcie, iż:

  • zawieranie umów cywilnoprawnych wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, oraz że
  • MZDiK jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą odrębnym od miasta podmiotem, a zatem nie jest adresatem normy prawnej zawartej w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Odmienne do przedstawionego w komentowanej interpretacji stanowisko zaprezentował WSA w Krakowie. W nieprawomocnym wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Kr 1966/11) sąd wyraził pogląd, iż: opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, czyli ma charakter daniny publicznej, co wyklucza opodatkowanie tych czynności podatkiem od towarów i usług.”Zdaniem WSA faktu tego nie zmienia status jednostki budżetowej, który wykonując m.in. zadania z zakresu organizowania i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym, realizuje de facto funkcje organu wykonawczego Miasta, co z kolei stawia go w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa