pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Podatek minimalny – jak liczyć? 

TLA Kancelaria > Podatki > Podatek minimalny – jak liczyć? 

Zapraszamy na ostatni już wpis z cyklu poświęconego podatkowi minimalnemu. Tym razem omówimy mechanizm obliczenia podatku.  

1. Wybór metody 

Przy obliczaniu podatku minimalnego podatnik może wybrać jedną z dwóch metod ustalenia podstawy opodatkowania:  

  • podstawową,  
  • uproszczoną.  

a) Metoda podstawowa  

Podstawę opodatkowania stanowi suma: 

  • kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów z działalności operacyjnej (innych niż zyski kapitałowe) osiągniętych w danym roku,  
  • kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w części przekraczającej 30% EBITDA,  
  • kosztów niektórych usług niematerialnych (np. doradztwo, usługi reklamowe, opłaty licencyjne, przetwarzanie danych) poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w części, w jakiej koszty te przekraczają o 3 000 000 zł kwotę 5% EBITDA.  

b) Metoda uproszczona 

Podatnik może wybrać uproszczoną metodę obliczenia podatku minimalnego, zgodnie z którą podstawę opodatkowania stanowi 3% osiągniętych w danym roku przychodów operacyjnych (innych niż zyski kapitałowe).  

O wyborze metody uproszczonej należy poinformować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym dokonano wyboru. 

2. Odliczenia  

Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o:  

  • odliczenia przewidziane przez art. 18 ustawy o CIT np. darowizny,  
  • usługi ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń świadczone przez wyspecjalizowane podmioty,  
  • przychody uwzględniane przy obliczaniu dochodu zwolnionego w SSE i PSI,  
  • przychody, których nie uwzględnia się przy obliczaniu straty na potrzeby podatku minimalnego (o mechanizmie obliczania straty pisaliśmy tutaj). 

3. Zapłata podatku 

Podatek minimalny należy wpłacić w terminie przewidzianym na złożenie zeznania podatkowego.  

Kwotę podatku minimalnego pomniejsza się o „zwykły” CIT należny za ten sam rok. Tak obliczony podatek wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji CIT-8.  

Zapłacony podatek minimalny można odliczyć w kolejnych trzech latach od podatku CIT obliczonego na zasadach ogólnych.  

Absolwent studiów I stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek – administracja. Aktualnie kontynuuje naukę na II stopniu tego samego kierunku, specjalizacja – doradztwo podatkowe. Podczas studiów magisterskich dwukrotnie nagradzany Stypendium Rektora za wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w kole naukowym prawa i polityki Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo gospodarcze i handlowe. Obecnie stara się poszerzać swoją wiedzę, pomagając w projektach dot. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa