pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Podatek minimalny – kogo dotyczy? 

TLA Kancelaria > Podatki > Podatek minimalny – kogo dotyczy? 

Zapraszamy na kolejny artykuł z cyklu poświęconego podatkowi minimalnemu. W poprzednim wpisie skupialiśmy się na omówieniu podstawowych zasad oraz mechanizmu działania podatku. Tym razem przyjrzymy się temu, jakich podmiotów dotyczy oraz jak ustalić podstawę opodatkowania. 

Przypominamy, że przepisy zaczęły funkcjonować 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że podatek należy rozliczyć w zeznaniu rocznym w 2025 r. 

Kogo dotyczy podatek minimalny – sposób ustalania straty 

Podatkowi minimalnemu podlegają spółki będące polskimi rezydentami oraz podatkowe grupy kapitałowe, które: 

 • poniosły stratę,  
 • osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2% (niska rentowność).  

Niemniej przepisy przewidują specjalny sposób ustalania straty, zgodnie z którym przy obliczaniu nie uwzględnia się: 

 • odpisów amortyzacyjnych w tym odpisów amortyzacyjnych dokonywanych na podstawie leasingu finansowego,  
 • opłat wynikających z leasingu operacyjnego,  
 • przychodów oraz kosztów osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcjami, które są objęte cenami regulowanymi,  
 • przychodów oraz kosztów związanych ze zbyciem wierzytelności na rzecz podmiotów, które profesjonalnie zajmują się nabywaniem wierzytelności,  
 • wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,  
 • zapłaconych niektórych danin i podatków m.in. podatek akcyzowy,  
 • podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów akcyzowych kupowanych i sprzedawanych przez podatnika dokonującego obrotu tymi wyrobami,  
 • 20% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, składek społecznych oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

Dodatkowo należy pamiętać o podmiotach niepodlegających pod obowiązki podatku minimalnego m.in.: 

 • podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów z roku poprzedniego,   
 • mali podatnicy, 
 • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność,    
 • przedsiębiorstwa finansowe. 

Absolwent studiów I stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek – administracja. Aktualnie kontynuuje naukę na II stopniu tego samego kierunku, specjalizacja – doradztwo podatkowe. Podczas studiów magisterskich dwukrotnie nagradzany Stypendium Rektora za wyniki w nauce. Aktywnie uczestniczy w kole naukowym prawa i polityki Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo gospodarcze i handlowe. Obecnie stara się poszerzać swoją wiedzę, pomagając w projektach dot. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa