pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  

TLA Kancelaria > Aktualności > Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  

Pomoc dla przedsiębiorców w związku ze wzrostem cen energii przebiega dwutorowo:  

 1. Pomoc dla MŚP —  o pomocy dla MŚP w związku ze wzrostem cen energii pisaliśmy tutaj.  
 2. Pomoc dla sektora energochłonnego —  Rząd przedstawił koncepcję pomocy dla sektora energochłonnego.   

Dla kogo? 

W przedstawionej koncepcji o pomoc będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, który m.in.:  

 • poniósł koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego: 
  • w roku 2021 stanowiące nie mniej niż 3% jego wartości produkcji lub  
  • w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 stanowiące nie mniej niż 6% jego wartości produkcji; 
 • co najmniej 50% przychodu od 1 stycznia do 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. pochodziło z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD (wskazanych na dole koncepcji tutaj); 
 • łączna pomoc nie może przekroczyć 4 mln EUR dla wnioskodawców z jednej grupy kapitałowej; 
 • maksymalna kwota zwiększonej pomocy nie może przekroczyć 50 mln EUR dla grupy, gdy wnioskodawca, wykaże: 
  • obniżenie wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% w roku 2022 w porównaniu do 2021 r. lub  
  • wykaże ujemny wskaźnik EBITDA w roku 2022. 

–  równocześnie kwota pomocy udzielonej takiemu Wnioskodawcy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych, a wskaźnik EBITDA w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  z uwzględnieniem udzielonej Pomocy nie może być wyższy niż 70% w porównaniu do 2021 r. 

Jak będzie działał mechanizm? 

 • Pomoc przyznaje się za koszty kwalifikowane, poniesione na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego, obliczone zgodnie ze wzorem przedstawionym w Programie w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.; 
 • Pomoc ma formę bezzwrotną (wypłacaną zaliczkowo); 

Co będzie należało zrobić? 

Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (forma elektroniczna na stronie internetowej): 

 • w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez NFOŚiGW i Ministra Rozwoju i Technologii informacji o możliwości składania wniosków; 
 • podpisać elektronicznie przez podmiot upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy; 
 • załączyć m.in.: 
  • zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami oraz składkami na ZUS;  
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie.  

Mrożenie cen energii a pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych 

Odbiorcy uprawnieni (MŚP) do uzyskania pomocy z tytułu wzrostów cen energii elektrycznej na mocy „ustawy zamrażającej” mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu wzrostu kosztów zakupu gazu ziemnego. 

Wstępna koncepcja programu pomocowego dla sektora energochłonnego dostępna jest tutaj.  

Student II roku studiów magisterskich Administracji, specjalność doradztwo podatkowe i podatki, na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Organizator konferencji naukowych i aktywny działacz w kołach naukowych związanych z postępowaniem administracyjnym oraz finansami publicznymi. Wcześniej doświadczenie zdobywał w dziale księgowym. Aktualnie wspiera dział doradztwa podatkowego w bieżących projektach, głównie z zakresu VAT i CIT. Poza pracą fan piłki nożnej i motoryzacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa