pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Premie pieniężne – czy to już koniec sporu z organami podatkowymi?

TLA Kancelaria > VAT > Premie pieniężne – czy to już koniec sporu z organami podatkowymi?

Sposób rozliczania na gruncie VAT i dokumentowania tzw. „premii pieniężnych” wypłacanych kontrahentom za spełnienie przez nich określonych w umowach warunków, np. osiągnięcie określonego umownie pułapu obrotu, od dłuższego czasu jest zagadnieniem budzącym spory interpretacyjne.

Premia pieniężna a świadczenie usługi

Początkowo stanowisko organów podatkowych wskazywało na kwalifikację „premii pieniężnych” jako wynagrodzenia za świadczenie usług przez nabywcę towarów, a tym samym opodatkowanie ich podatkiem VAT.

Liczne wyroki (m.in. NSA z dnia 11 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 968/09) w tej sprawie potwierdziły jednak, że nie ma żadnych podstaw, aby w przypadku przekazywanej nabywcy premii pieniężnej za osiągniętą wartość zakupów, tylko z uwagi na fakt braku powiązania z poszczególnymi dostawami, dopatrywać się u tego nabywcy świadczenia usługi na rzecz dostawcy.

Premia pieniężna – rabat dokumentowany fakturami korygującymi czy świadczenie poza VAT dokumentowane notami?

Utrwalona linia orzecznictwa sądowego spowodowała, iż organy odstąpiły od swojego pierwotnego stanowiska. Niemniej jednak nie zakończyło to sporu z organami podatkowymi, które w wydawanych interpretacjach indywidualnych stanowczo twierdziły, iż premia pieniężna nie może być dokumentowana notami, gdyż stanowi rabat, który dokumentuje się fakturami korygującymi.

Wydaje się, że ostatnie wyroki NSA również w tym przypadku nie zaakceptowały „nowego” stanowiska organów podatkowych.

W wyroku NSA z dnia 24 marca 2011 r., sygn. I FSK 432/10, sąd stwierdził, iż nie można utożsamiać czynności przyznania premii pieniężnej z czynnością udzielania rabatu, z uwagi na ten sam efekt ekonomiczny. NSA stwierdził bowiem, że inna jest istota premii pieniężnej a inna rabatu:

O tym czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmie formę premii pieniężnej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniżającego obrót w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza, co sprzeciwia się możliwości decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu udzielonej przez podatnika premii pieniężnej jako rabatu obniżającego jego obrót.

NSA wprawdzie nie zaprzeczył jednoznacznie temu, iż premia pieniężna mogłaby stanowić rabat, jednak dopuścił, w zależności od uznania przez strony transakcji, dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych za pomocą not uznaniowych/obciążeniowych. NSA dokonując rozstrzygnięcia podkreślił bowiem, iż dla ostatecznej oceny podatkowej premii pieniężnej istotne są intencje podatnika, wbrew którym organ podatkowy nie może dokonywać własnej oceny.

Kolejny wyrok w zakresie premii pieniężnych wskazuje natomiast, iż jeżeli takie wynagrodzenie jest wyrazem woli udzielenia rabatu przez dostawcę – jedynym dokumentem uprawniającym do obniżenia obrotu jest faktura korygująca (art. 29 ust. 4 -w zw. z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., Dz.U.11.68.360). Do takiego wniosku doszedł NSA w wyroku z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt I FSK 783/10.

Czy to już koniec sporu z organami podatkowymi?

Po analizie przedstawionych wyroków NSA można zadać sobie pytanie, czy „niekończąca się historia” premii pieniężnych jednak dobiega końca. Naszym zdaniem wnioski wynikające z tych wyroków są prawidłowe. Należy mieć tylko nadzieję, iż nie nastąpi żadna rewolucyjna zmiana w stanowiska NSA w kolejnych wyrokach, a tym samym utrwalone zostanie rozwiązanie, iż:

  • premia pieniężna może być traktowana jako dokumentowane za pomocą not uznaniowych/obciążeniowych świadczenie poza VAT, jak również może stanowić rabat korygujący podstawę opodatkowania dostarczonych towarów, przy czym sposób rozliczenia zależy od intencji stron transakcji (np. kwestia obniżenia cen dostarczonych towarów w wyniku wypłaty premii pieniężnej), a
  • w przypadku przyjęcia, iż premia pieniężna stanowi rabat konieczne jest wystawianie faktur korygujących.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa