pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Procesy z pracownikami są coraz trudniejsze

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Procesy z pracownikami są coraz trudniejsze

Tegoroczne zmiany w prawie, nakładające na pracodawców nowe obowiązki lub przyznające pracownikom nowe uprawnienia, skutkują zmianami w postępowaniu przed sądami pracy, wzmacniając pozycję pracownika i przyznając mu dodatkowe roszczenia: 

1. Obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony 

Nałożenie na pracodawców obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony pociąga za sobą skutki procesowe — pracownik może wnosić o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, co przed zmianą KP w kwietniu 2023 było możliwe tylko w przypadku umów na czas nieokreślony.   

2. Odwrócony ciężar dowodu 

Kwestie te reguluje art. 29⁴ KP, który zawiera katalog przyczyn, jakie nie mogą być podstawą rozwiązania umowy o prace. Jeżeli w sporze sądowym pracownik zarzuci, że umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn wskazanych w tym artykule, na pracodawcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że przy wypowiadaniu pracownikowi umowy o pracę kierował się przesłankami obiektywnymi, a nie wskazanymi w art. 29⁴ KP.   

3. Zabezpieczenie poprzez orzeczenie obowiązku zatrudniania do czasu prawomocnego zakończenia sporu. 

Temu tematowi poświęciliśmy wpis z 19 października 2023 r.

4. Zmiana w zakresie opłat sądowych 

Zmiana dotyczy spraw, których wartość przekracza 50 tys. zł. Zgodnie z nowymi przepisami, opłata sądowa w tych sprawach jest pobierana tylko od apelacji. Jest to więc kolejne ułatwienie dla pracowników w dochodzeniu swoich roszczeń przed sądem. 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące któregoś z powyższych obszarów, zachęcamy do kontaktu. Nasze wsparcie może zminimalizować ryzyko wdania się w spór sądowy oraz jego niekorzystnego wyniku. 

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa