pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Promocja infrastruktury w gminie

TLA Kancelaria > VAT > Promocja infrastruktury w gminie

W interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2012 r. (sygn. akt IPPP2/443-1221/11-2/KAN) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaaprobował stanowisko gminy w przedmiocie możliwości obniżenia wysokości podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług służących promocji realizowanych na jej terenie inwestycji.

W przedmiotowej interpretacji gmina podała, że realizuje na swoim terenie zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.  W przyszłości po wybudowaniu rzeczonej infrastruktury gmina zamierza, przy jej wykorzystaniu, osiągać przychody m.in. z tytułu odprowadzania ścieków. Ponadto celem rozpowszechnienia informacji o realizowanych inwestycjach, gmina dokonuje działań promocyjnych związanych z zakupem tablic informacyjnych, naklejek i ogłoszeń w prasie.

Przedmiotem, skierowanego do organu podatkowego, zapytania gminy była możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na promocję zadań inwestycyjnych realizowanych na jej terenie.

Organ przychylając się do stanowiska gminy zauważył, że wykorzystywane w kampanii informacyjnej materiały promocyjne niewątpliwie stanowić będą „narzędzie” służące do zwiększenia dostępności do korzystania z realizowanej infrastruktury. Tym samym, jako że długookresowym celem projektu jest doprowadzenie do korzystania z infrastruktury, istnieje niewątpliwy związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi VAT, co upoważnia gminę do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa