pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Przeładunek wyklucza transakcję trójstronną? Rewolucja czy wypadek przy pracy NSA?

TLA Kancelaria > VAT > Przeładunek wyklucza transakcję trójstronną? Rewolucja czy wypadek przy pracy NSA?

Stan faktyczny:

  • spółka polska sprzedaje wyroby do spółki austriackiej,
  • następnie spółka austriacka sprzedaje te wyroby do spółki niemieckiej,
  • spółka polska transportuje wyroby we własnym zakresie do magazynu spedytora zlokalizowanego w Polsce – tam następuje przeładunek i następnie towary są transportowane z tego magazynu do Niemiec (transport do Niemiec organizuje spółka austriacka),
  • z chwilą dostarczenia towarów do magazynu w Polsce, spółka polska przenosi na spółkę austriacką prawo do rozporządzania towarami jak właściciel.

 

Stanowisko NSA w wyroku z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. I FSK 1581/16:

  • NSA uznał, że spółka polska nie ma prawa do stosowania stawki 0%, gdyż nie dochodzi tu do transakcji trójstronnej – doszło do przerwania ciągłości bezpośrednich dostaw,
  • nie opublikowano jeszcze uzasadnienia do wyroku, jednak z doniesień prasowych opartych na ustnym uzasadnieniu do wyroku wygłoszonym podczas rozprawy, wynika, że:
  • NSA wskazał, iż istotą transakcji trójstronnych jest to, że pośredni nabywcy fizycznie nie obejmują posiadania nad przedmiotem dostawy,
  • a skoro spółka polska wydała towary pośrednikowi (spółce austriackiej) i dodatkowo dokonano przeładunku na terenie Polski,
  • nie mamy do czynienia z transakcją trójstronną – nie ma wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) po stronie spółki polskiej,
  • NSA podkreślił, że istotą transakcji trójstronnych jest to, że nabywcy pośredni (drugi pomiot w łańcuchu) nie obejmują fizycznego posiadania nad towarem.

 

Rozstrzygnięcie NSA jest kontrowersyjne i można z nim polemizować, bowiem dotychczas ugruntowana była linia orzecznicza i interpretacyjna (która wydaje się słuszna), iż przeładunek (w aspekcie logistycznym) nie przerywa transportu oraz że nie ma przeszkód, aby w ramach transakcji trójstronnej transport był organizowany przez drugi podmiot w łańcuchu dostaw.

 

Należy cierpliwie poczekać na uzasadnienie do wyroku, z którego – miejmy nadzieję – będzie wynikało, jaki konkretnie element stanu faktycznego zaważył na takim rozstrzygnięciu. Na dzień dzisiejszy rekomendujemy, aby podatnicy, którzy uczestniczą w transakcjach trójstronnych zabezpieczali się interpretacjami indywidualnymi potwierdzającymi prawidłowość stosowanych rozliczeń, gdyż wyrok ten pokazuje, że podejście organów / sądów do transakcji trójstronnych może się zmieniać, niekoniecznie na korzyść podatników.

 

Po opublikowaniu uzasadnienia wyroku, poinformujemy Państwa, co NSA uznał za przesądzające o tym, iż transakcja trójstronna w tym przypadku nie wystąpiła.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa