pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Przełomowy wyrok NSA? PIT w delegacjach

TLA Kancelaria > PIT > Przełomowy wyrok NSA? PIT w delegacjach

1 sierpnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny dla podatników wyrok o sygn. II FSK 270/21 dotyczący delegacji pracowników. Orzeczenie jest o tyle istotne, że przełamuje dotychczasową niekorzystną linię orzeczniczą. 

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy polska spółka świadczy specjalistyczne usługi związane z montażem, remontem oraz konserwacją różnego rodzaju technologicznych linii produkcyjnych. Oferowane usługi wykonywane są w różnych miejscach, w szczególności na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym: 

  • pracownicy spółki zatrudnieni przy tego typu zleceniach wykonują swoją pracę w ramach delegacji, 
  • oddelegowanie pracowników poza stałe miejsce pracy odbywa się na podstawie aneksów do umów o pracę, 
  • liczba delegowanych pracowników zmienia się dynamicznie i spółka nie jest w stanie z wyprzedzeniem określić jaka liczba pracowników zostanie przydzielona do zlecenia,
  • pracownicy spółki wykonują swoje zadania poza stałym miejscem pracy przez okres nieprzekraczający łącznie kilka miesięcy w roku kalendarzowym, 
  • spółka zapewnia pracownikom zakwaterowanie.  

Powstała wątpliwość czy zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania swoim pracownikom podczas delegacji stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy.  

Zdaniem organu wydającego interpretację indywidualną – zapewnienie zakwaterowania stanowi przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zgodził się z organem, twierdząc, że zapewnienie zakwaterowania jest świadczeniem poniesionym w interesie pracowników, a nie pracodawcy.  

Wyrok NSA 

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który pomimo ugruntowanej linii orzeczniczej uznał, że zapewnienie pracownikom zakwaterowania nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy.  

Sąd powołując się na przepisy dyrektywy 96/71/WE stwierdził, że:  

  • Z powyższych unormowań wynika, że zarówno wartość świadczeń rzeczowych pracodawców, jak i dokonywany przez nich zwrot ewentualnych wydatków czynionych samodzielnie przez pracowników delegowanych z tytułu zatrudnienia w innym Państwie Członkowskim w zakresie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania nie jest uznawany za część wynagrodzenia. Wszelakie wydatki z tego tytułu nie stanowią, wobec tego przysporzenia pracowników i obciążają w całości pracodawcę delegującego pracownika z terytorium jednego Państwa Członkowskiego UE do innego kraju. 

Dodatkowo NSA podkreślił, że świadczenie polegające na zapewnieniu pracownikom zakwaterowania nie będzie stanowić dla nich przychodu niezależnie od tego, czy delegacja dotyczy wyjazdu za granicę, czy innego miejsca na terytorium Polski. 

Wyrok dotyczył delegacji – podróże służbowe mają swoje własne zasady związane z rozliczaniem diet zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. 

Pozytywne rozstrzygnięcie NSA jest nadzieją dla podatników. Niemniej na ten moment pozostaje monitorowanie tematu, ponieważ jest to pierwszy tego typu wyrok, wydany w konkretnym stanie faktycznym, który niekoniecznie musi oznaczać zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. 

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa