pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rejestracja dla celów VAT-OSS (zmiany w e-commerce od 1 lipca 2021)

TLA Kancelaria > e-commerce > Rejestracja dla celów VAT-OSS (zmiany w e-commerce od 1 lipca 2021)

Procedura VAT-OSS – czyli rozliczanie transakcji e-commerce w nowej procedurze. 

Jak wskazywaliśmy w poprzednim wpisie od lipca 2021 r. mają wejść w życie zmiany w zakresie e-commerce. 

MF już umożliwiło przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych m.in. dla procedury VAT-OSS, czyli rejestrację dla celów VAT do rozliczeń: 

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów.  

 

Dokonując rejestracji w ramach procedury VAT-OSS należy pamiętać, że: 

  • rejestracja będzie wiążąca dla sprzedaży B2C w całej UE – oznacza to, że podatnik nie może zarejestrować się dla celów VAT w jednym z krajów UE, a w Polsce (czy w innym kraju UE) dokonywać rozliczeń dla pozostałych krajów w ramach procedury OSS, 
  • dla rozliczeń podatku VAT należy stosować stawkę VAT państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane – informacje o stawkach VAT stosowanych w poszczególnych państwach UE są dostępne na stronie: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm#shortcut-8 
  • nie będzie wiązało się to z koniecznością weryfikowania limitów sprzedaży, 
  • będzie to odrębna od JPK_V7 deklaracja, 
  • w ramach tej procedury rozliczany będzie jedynie podatek VAT należny – nie będzie można w deklaracji wykazać ew. zakupów dokonanych w poszczególnych krajach UE (wobec tego, jeśli obecnie podmiot jest zarejestrowany na VAT w kraju UE i dokonuje tam sprzedaży wysyłkowej B2C konieczna jest analiza, czy bardziej opłacalne będzie dla niego funkcjonowanie tak jak dotychczas, czy jednak „przerzucenie” tej sprzedaży pod procedurę VAT-OSS), 
  • będzie mieć zastosowanie wydłużony czas archiwizacji dokumentów (10 lat). 

 

Rejestracji do VAT-OSS dokonuje się przez wypełnienie formularza VIU-Rczyli zgłoszenia informującego w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT (OSS) – co istotne w formularzu należy wskazać m.in.: 

  • stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich UE, 
  • numery identyfikacyjne VAT nadane przez inne Państwa członkowskie UE w przypadku, gdy podatnik nie posiadał na terytorium tych państw stałego miejsca prowadzenia działalności. 

 

Mając na względzie polskie rozstrzygnięcia w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności, wypełnienie tych łatwych z pozoru pozycji może być problematyczne. Wobec tego, jeśli podmiot jest zarejestrowany w innych krajach dla celów VAT należałoby jeszcze raz przeanalizować działalność wykonywaną w danym kraju.  

Zakończenie procesu rejestracyjnego nastąpi dopiero w momencie wejścia w życie ustawy i po weryfikacji zgłoszenia. Obecnie ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.  

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa