pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

TLA Kancelaria > Postępowania (nadchodzące zmiany) > Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Od 1 stycznia 2016 r. został wprowadzony przepis art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

W dniu 29 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie powyższej regulacji, zgodnie z którą:

  • zasada ta dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa, nie ma zastosowania w zakresie stanu faktycznego,
  • organ podatkowy rozstrzygający sprawę podatkową jest głównym adresatem tej zasady, jednakże podatnik ma prawo powoływać się na ten przepis w celu jego zastosowania przez organ,
  • pomimo, że w przepisie mowa jest tylko i wyłącznie o podatniku – może mieć zastosowanie w drodze analogii do płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika, jak również osób trzecich które są odpowiedzialne za cudze zobowiązania podatkowe.

W zakresie reguł stosowania powyższej zasady MF wskazuje:

  • przepis ten ma szersze zastosowanie niż tylko do postępowania podatkowego,
  • przez korzyść podatnika należy rozumieć optymalne dla niego rozwiązanie prawne – to czy jest ono korzystniejsze wskazuje sam podatnik, a korzyść musi być rozpatrywana na gruncie konkretnej sprawy – wobec tego nie ma ona charakteru obiektywnego i może ona się różnić przy stosowaniu tej samej podstawy prawnej dla innych podatników,
  • jeśli powstaną wątpliwości, których nie da się usunąć przy zastosowaniu wykładni przepisów prawa podatkowego, w zakresie znaczenia przepisów dla konkretnego stanu faktycznego, organ powinien przyjąć rozumienie korzystniejsze dla przepisów,
  • w sytuacji braku zastosowania art. 2a Ordynacji podatkowej przez organ, gdy sąd administracyjny uzna, że były przesłanki do jego zastosowania, będzie mógł uchylić decyzję.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa