pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

TLA Kancelaria > Postępowania (nadchodzące zmiany) > Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Od 1 stycznia 2016 r. został wprowadzony przepis art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

W dniu 29 grudnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie powyższej regulacji, zgodnie z którą:

  • zasada ta dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa, nie ma zastosowania w zakresie stanu faktycznego,
  • organ podatkowy rozstrzygający sprawę podatkową jest głównym adresatem tej zasady, jednakże podatnik ma prawo powoływać się na ten przepis w celu jego zastosowania przez organ,
  • pomimo, że w przepisie mowa jest tylko i wyłącznie o podatniku – może mieć zastosowanie w drodze analogii do płatników, inkasentów, następców prawnych podatnika, jak również osób trzecich które są odpowiedzialne za cudze zobowiązania podatkowe.

W zakresie reguł stosowania powyższej zasady MF wskazuje:

  • przepis ten ma szersze zastosowanie niż tylko do postępowania podatkowego,
  • przez korzyść podatnika należy rozumieć optymalne dla niego rozwiązanie prawne – to czy jest ono korzystniejsze wskazuje sam podatnik, a korzyść musi być rozpatrywana na gruncie konkretnej sprawy – wobec tego nie ma ona charakteru obiektywnego i może ona się różnić przy stosowaniu tej samej podstawy prawnej dla innych podatników,
  • jeśli powstaną wątpliwości, których nie da się usunąć przy zastosowaniu wykładni przepisów prawa podatkowego, w zakresie znaczenia przepisów dla konkretnego stanu faktycznego, organ powinien przyjąć rozumienie korzystniejsze dla przepisów,
  • w sytuacji braku zastosowania art. 2a Ordynacji podatkowej przez organ, gdy sąd administracyjny uzna, że były przesłanki do jego zastosowania, będzie mógł uchylić decyzję.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Kodeks pracy
Nowe uprawnienia pracowników już niedługo w Kodeksie pracy 
23 marca 2023
„Benchmark Forum – cz. 9” – upływa termin ważności benchmarkingów – czas sięgnąć po produkt „Benchmarking 2023”  
21 marca 2023
VAT
MF rozważa wdrożenie procedury składu VAT (skład „inny  niż celny”)
15 marca 2023

Archiwa