pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

SLIM VAT 3 – wreszcie jest projekt ustawy 

TLA Kancelaria > VAT > SLIM VAT 3 – wreszcie jest projekt ustawy 

O założeniach dotyczących SLIM VAT 3 pisaliśmy już w styczniu. Teraz – w sierpniu – po kilku miesiącach oczekiwania został przedstawiony projekt ustawy, który ma zmienić przepisy, m.in. ustawy o VAT i wprowadzić pakiet zmian, tzw. SLIM VAT 3.  

Przedstawiamy zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie podatników. 


Kurs waluty w przypadku faktur korygujących 

Główną zasadą ma być przeliczanie skorygowanej podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złotówki według kursu średniego tej waluty przyjętego podczas pierwotnego rozliczenia.  

Przepisy przewidują też rozwiązanie w przypadku wystawienia zbiorczych faktur korygujących. W takim przypadku podatnik dokona przeliczenia waluty obcej na złotówki zgodnie ze średnim kursem danej waluty ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Tym samym – zostanie zastosowany jeden kurs walutowy do wszystkich korygowanych transakcji, ujętych na zbiorczej fakturze. Taki sam mechanizm znajdzie zastosowanie u podmiotu, który jest podatnikiem z tytułu danej transakcji (WNT oraz odwrotne obciążenie), a który otrzymał zbiorczą fakturę korygującą. 

Co istotne – nie znajdą zastosowania dwie powyższe reguły w przypadku, gdy podatnik wybrał zasadę przeliczania podstawy opodatkowania, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Podatnik, który stosuje zasady przeliczeń walutowych według ustawy o podatku dochodowym, będzie je stosował również do ustalenia kursu przy korekcie faktury. 


Mała – duża zmiana w WDT 

Dotychczasowe przepisy wskazywały, iż jeśli podatnik po ustawowym czasie otrzymał dokumenty potwierdzające WDT – to miał prawo skorygować taką transakcję i wykazać WDT ze stawką 0% w rozliczeniu za okres, kiedy dostawa została dokonana. 

Zmiana w przepisach ma spowodować, że w powyższej sytuacji, WDT będzie wykazywane w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku WDT – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano WDT. 


Odliczenie VAT przy WNT 

Ustawodawca ma zamiar zrezygnować z obowiązku posiadania faktury w zakresie WNT przy odliczaniu podatku naliczonego. Faktura z tytułu WNT przestanie być formalnym warunkiem do odliczenia VAT.  

Dzięki powyższej zmianie – podatnik zawsze rozliczy WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, co spowoduje, że VAT z tego tytułu będzie neutralny dla podatnika.  


Uzgadnianie proporcji z naczelnikiem US 

Dotychczas podatnicy, którzy dokonywali odliczeń podatku VAT przy użyciu proporcji i nie osiągali określonego ustawą obrotu – byli zobowiązani do przyjęcia proporcji uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego.  

Zgodnie z projektowanymi przepisami nastąpić ma likwidacja wymogu uzgadniania prognozy proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego, jednak zamiast tego wystąpi zawiadomienie naczelnika US o ustalonych przez podatnika proporcjach.  


Faktury zaliczkowe a końcowe 

Dzięki nowym przepisom – podatnik, który otrzyma zaliczkę / przedpłatę w tym samym miesiącu, w którym dojdzie do zrealizowania transakcji – nie będzie zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej. Wtedy podatnik wystawi tylko jedną fakturę. Będzie to rozwiązanie fakultatywne.  


Inne zmiany 

W projekcie planuje się też, m.in.: 

  • rezygnację z opłaty 40 zł za wydanie WIS; 
  • brak obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych, jeśli podatnik rejestruje sprzedaż przy użyciu kasy online; 
  • wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym organ podatkowy będzie ustalał wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, biorąc pod uwagę wskazane w ustawie wytyczne. 

Podsumowanie 

Niektóre zmiany wprowadzane pakietem Slim VAT 3 należy ocenić pozytywnie jak choćby zrezygnowanie z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu VAT podczas WNT. Na pewno warto też zainteresować się przepisami w zakresie przeliczania kursu waluty przy fakturach korygujących – jest to zmiana, która ostatecznie może wprowadzić lekki chaos.  

Należy mieć na uwadze, że wciąż jest to jedynie projekt ustawy, który może ulec modyfikacjom. Pozostaje nam czekać na ostateczną wersję zmian – na razie projekt jest w konsultacjach publicznych, więc do 26 sierpnia 2022 r. można zgłaszać swoje uwagi względem projektowanych przepisów.  

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa