pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Split payment – co nadal wywołuje pytania podatników?

TLA Kancelaria > VAT > Split payment – co nadal wywołuje pytania podatników?

Split payment to proces w większości już znany podatnikom, jednak wprowadzenie go jako obligatoryjnego mechanizmu nadal przysparza im problemy.

  1. Zbiorczy przelew

Umożliwiono podatnikom dokonywanie zbiorczych przelewów, w przypadku, gdy kontrahent wystawi faktury w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż miesiąc. Jednak taki zbiorczy przelew będzie musiał obejmować wszystkie faktury, wystawione przez danego kontrahenta w danym okresie – zarówno te objęte obligatoryjnym MPP jak i te, w których obowiązek taki nie występuje.

Tym sposobem – nabywca chcąc skorzystać z ułatwienia – zbiorczego przelewu, jest zobowiązany do zapłaty za wszystkie faktury, wystawione przez kontrahenta w danym okresie, a nie tylko za te, które są objęte obowiązkowym MPP. Zapewne właśnie to było zamiarem ustawodawcy – aby jak najwięcej faktur było opłacanych metodą split payment.

  1. Zapłata kartą lub pay-by-link

W przypadku split payment, Ministerstwo nie umożliwia zapłaty kartą czy płatnością internetową (przez pośrednika, poprzez pay-by-link).

Tym samym, jeśli podatnik będzie zobowiązany do zastosowania split payment – jedyną formą zapłaty w celu zrealizowania tego obowiązku będzie przelew. Wykluczone zostało zastosowanie innych form rozliczeń bezgotówkowych. Oznacza to kolejny wymóg dla przedsiębiorcy i brak swobody w jego działaniu.

  1. Płatności w walutach obcych a MPP

Zapłata na rachunek VAT w innej walucie niż złoty nie jest możliwa, co nie oznacza, że transakcje w walutach obcych są zwolnione z obowiązku stosowania MPP.

Gdy transakcje walutowe dotyczą towarów lub usług z załącznika nr 15 ustawy VAT, podatnik jest zobligowany do dokonania dwóch płatności:

  • kwoty podatku VAT stosując komunikat przelewu na rachunek VAT – w złotówkach oraz
  • kwoty netto odrębnym przelewem – w obcej walucie.

W celu ustalenia, czy wartość brutto danej faktury przekracza limit 15.000 zł, należy stosować kursy walut według zasad wskazanych w ustawie VAT.

  1. Potrącenie wierzytelności a obowiązek MPP

Ustawodawca wprowadził wyłączenie zastosowania obowiązkowego MPP w przypadku wzajemnej kompensaty. Kompensata musi spełniać przesłanki instytucji potrącenia zawarte w art. 498 KC, aby mogło znaleźć do niej zastosowanie wyłączenie MPP. Ministerstwo wskazuje, że w przypadku braku spełnienia kodeksowej definicji potrącenia – podatnik będzie zobligowany do zastosowania split payment, np. w przypadku nettingu (wielostronnych kompensat umownych).

Dodatkowo warto podkreślić, że jeśli mimo dokonania wzajemnego potrącenia przez podatników nadal pozostanie kwota do zapłaty, wówczas różnicę tę należy uregulować zgodnie z zasadami obligatoryjnego MPP. Zatem jedynie kwota objęta potrąceniem jest zwolniona ze split payment.

Obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności generuje wiele dodatkowych utrudnień dla przedsiębiorców. Warto mieć na uwadze wszystkie wskazane powyżej problematyczne kwestie dotyczące split payment, ponieważ konsekwencje wynikające z braku odpowiedniego zastosowania MPP są dotkliwe. Tym bardziej w obliczu niedawno wprowadzonych w życie zmian na gruncie podatku dochodowego, które od 1 stycznia 2020 r. uniemożliwiają zaliczenie w koszty uzyskania przychodów płatności dokonanych z pominięciem obowiązkowego split payment, jeśli taki obowiązek zachodził.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa