pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Spółka osobowa a odsetki z lokat bankowych

TLA Kancelaria > Inne > Spółka osobowa a odsetki z lokat bankowych

W prezentowanej sprawie zadaniem NSA było rozstrzygnięcie sporu, dotyczącego możliwości zakwalifikowania przez spółkę osobową przychodów z odsetek od lokat bankowych do źródła przychodów z pozarolniczej działności gospodarczej.

W skrócie spór podatnika z organem podatkowym prezentował się następująco:

  • Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyraził pogląd, że odsetki od lokat bankowych należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej;
  • Organ w wydanej interpretacji nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i zakwalifikował sporny przychód do przychodów z kapitałów pieniężnych;
  • Sąd pierwszej instancji przyznał rację podatnikowi, w związku z czym organ złożył skargę kasacyjną do NSA.

Przedstawiąjąc stanowsko NSA w przedmiotowej sprawie, na wstępie warto wskazać, że sąd nie zgodził się z uzasadnieniem wyroku WSA, który stwierdził, że z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT wynika zasada, w myśl której przychody wspólnika uzyskiwane „za pośrednictwem” spółki osobowej należy zawsze kwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.

Sąd odnosząc się do powyższego pokreślił, że nie można wykluczyć, że spółki osobowe poza przychodami z działalności gospodarczej będą osiągać przychody również z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, a o kwalifikacji danego przychodu do odpowiedniego źródła nie decyduje sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej, lecz przedmiot tej działalności i możliwość przypisania jej do konkretnego źródła.

W kontekście przedmiotowego sporu NSA zwrócił uwagę na art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej są „odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością”.

NSA dokonując wykładni wskazanego przepisu podkreślił, że użyte w nim słowo „utrzymanie” zawiera w sobie element stałości oraz celu posiadania rachunku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast słowo „związek”, zdaniem sądu należy interpretować, jako trwałe funkcjonalne powiąznie rachunku bankowego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak podkreślił sąd, jeśli nie zajdą wskazane wyżej zależności pomiędzy rachunkiem bankowym a działalnością gospodarczą podatnika to przychód z odsetek bankowych powinien być zakwalifikowany – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – do przychodów z kapitałów pieniężnych.

W związku z powyższym sąd doszedł do konkluzji, że:

  • w sytuacji, gdy osoba uzyskująca przychody z działaności gospodarczej posiada rachunek rozliczeniowy, za pomocą którego dokonuje wpłat i na który otrzymuje wpłaty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, odsetki z takich rachunków należy zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej,
  • w sytuacji natomiast, gdy przychód stanowią odsetki z rachunków innych niż rachunek wskazany wyżej (również z lokat), to uzyskane z nich odsetki należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa