pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych a zwolnienie strefowe 

TLA Kancelaria > SSE/PSI > Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych a zwolnienie strefowe 

O handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w PSI/SSE pisaliśmy już tutaj. W naszym poprzednim wpisie wskazywaliśmy na pozytywne wyroki, zgodnie z którymi przychód ze sprzedaży uprawnień podlegał zwolnieniu jako przychód „strefowy”. Tym razem NSA sygn. II FSK 775/22 nie zgodził się z takim podejściem. 

Spółka w ramach prowadzonej działalności w SSE: 

  • wykorzystuje instalację, której eksploatacja powoduje emisję gazów cieplarnianych,  
  • w związku z tym objęta jest regulacjami ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 
  • co roku otrzymuje określony przydział darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. 

Ze względu na swoje proekologiczne działania (m.in. korzystanie z biomasy przy produkcji energii) Spółka nie wykorzystuje wszystkich przyznanych jej uprawnień i sprzedaje ich nadwyżkę. 

Zdaniem Spółki przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowią przychód strefowy, czyli zwolniony z opodatkowania.  

WSA w Białymstoku zgodził się Spółką, twierdząc, że:  

  • Gdyby Spółka nie prowadziła działalności podstawowej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, z wykorzystaniem w tej właśnie działalności instalacji emitującej CO2, która to instalacja jest elementem inwestycji strefowej regulowanej zezwoleniem, to nie podlegałaby regulacjom ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i nie otrzymywałaby darmowych przydziałów praw do emisji gazów cieplarnianych. 
  • Analiza wniosku wskazuje zatem jednoznacznie, że istnieje zależność między działalnością podstawową Spółki a uzyskaniem przez nią darmowego przydziału limitów emisji, których niewykorzystane nadwyżki Spółka następnie sprzedaje/ma zamiar sprzedawać. 

W związku ze skargą kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA stanął po stronie Organu, twierdząc, że:  

  • Organ interpretacyjny słusznie zwraca uwagę, że w spornych przepisach mowa jest o „dochodach z działalności gospodarczej”, a nie o „dochodach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej”, przy czym zakresy pojęciowe tych sformułowań są różne, a pierwsze z nich jest węższe od drugiego. Sprzedaż uprawnień do emisji CO2, jak wskazywał dalej organ interpretacyjny, jest transakcją niezależną od działalności prowadzonej na terenie SSE, chociaż przyznanie uprawnień do emisji CO2 nastąpiło w związku z tą działalnością. 

Rozstrzygnięcie NSA może nieco dziwić, ponieważ: 

  • otrzymywanie uprawnień jest funkcjonalnie związane z prowadzeniem działalności w PSI/SSE; 
  • Spółka nie spekulowała uprawnieniami. Nadwyżka wynikała z inwestycji w odnawialne źródła energii. 

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa