Nasze serwisy tematyczne

Sygnaliści

Wystartowały prace nad projektem ustawy o „sygnalistach”.

4 października 2021 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 roku. 

Projektowana ustawa zgodnie z przewidywaniami ma na celu wdrożenie „dyrektywy o sygnalistach”. Z informacji W RCL można dowiedzieć się między innymi, że: 

  • zakres przedmiotowy naruszeń wskazany w dyrektywie zostanie rozszerzony o przepisy prawa krajowego; 
  • wewnętrzna procedura ochrony sygnalistów, będzie miała status wewnątrzzakładowego aktu prawnego; 
  • pracodawca będzie zobligowany do zapewnienia sygnaliście poufności tożsamości; 
  • Rzecznikowi Praw Obywatelskich zostaną powierzone zadania instytucji centralnej zajmującej się przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych. 

Projektowana ustawa powinna wejść w życie już za nieco ponad 2 miesiące, więc czasu na implementację wewnątrzzakładowego systemu zgłaszania nieprawidłowości jest niewiele. 

Będziemy na bieżąco informować o postępie prac legislacyjnych. Jesteśmy bardzo ciekawi o zakres przepisów prawa krajowego, o który ustawodawca chce rozszerzyć konieczność zgłaszania naruszeń. 

Może się okazać, że procedury implementowane przez „Grupę” będą wymagały dostosowań do lokalnych regulacji – jak miało to miejsce np. w przypadku MDR . 

MDR – wdrożenie w innych państwach UE

Marcin Dobras

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!
Wystarczy krótka, niezobowiązująca rozmowa.

Robert Smoczyński

Partner zarządzający / Radca prawny / Doradca podatkowy

+48 662 530 866

Krzysztof Koniewski

Partner zarządzający / Doradca podatkowy

+48 696 880 222

Szymon Jordan

Partner / Doradca podatkowy

+48 796 380 387

Izabela Mendyk-Pichur

Partner / Radca prawny

+48 515 133 880