pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Programy dobrowolnych odejść, a zwolnienia grupowe 

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Programy dobrowolnych odejść, a zwolnienia grupowe 

Pracodawcy, którzy zamierzają dokonać restrukturyzacji zatrudnienia w swoich zakładach pracy, powinni zastanowić się nad: 

 • wprowadzeniem programu dobrowolnych odejść pracowniczych (PDO), 

zamiast 

 • „uruchamiać” procedurę zwolnień grupowych.  

Z jednej strony dobrze przygotowany i wdrożony program dobrowolnych odejść pracowniczych może złagodzić skutki, jakie niesie za sobą redukcja zatrudnienia. Z drugiej strony jest to procedura dużo bardziej elastyczna niż określone w ustawie zwolnienia grupowe. 

Na czym polegają programy dobrowolnych odejść? 

Jak wspominaliśmy tutaj, wynikająca z ustawy procedura zwolnień grupowych jest: 

 • trudna, 
 • wieloetapowa, 
 • czasochłonna. 

PDO nie są uregulowane w przepisach, ale są powszechnie akceptowane w praktyce. Daje to pracodawcom bardzo duże możliwości dowolnego ukształtowanie ich zasad, w tym: 

 • grupy pracowników, do których są kierowane, 
 • rodzaju świadczeń, 
 • trybu kwalifikowania do udziału w programie, 
 • kryteria, które należy spełnić, aby przystąpić do programu. 

Podstawową zaletą wprowadzenia PDO jest duża szansa, na „bezkonfliktowe” rozstanie się z pracownikiem. Należy pamiętać, że aby zachęcić pracowników do wzięcia udziału w takim programie, pracodawca musi zaoferować im korzyści finansowe i to najczęściej wyższe niż te, które otrzymaliby w ramach ustawy w oparciu o którą są przeprowadzane zwolnienia grupowe. 

Jakie są ograniczenia PDO? 

Decydując się na utworzenie programu dobrowolnych odejść, trzeba pamiętać, że jego warunki i zasady podlegają pewnym ograniczeniom. Przy projektowaniu programu należy więc uwzględnić takie przesłanki jak: 

 • zasady równego traktowania oraz 
 • zakaz dyskryminacji. 

Nie w każdym przypadku przy restrukturyzacjach zatrudnienia PDO będzie „lekiem na całe zło”, ale z całą pewnością pracodawcy przygotowując się do zwolnień grupowych, powinni przynajmniej rozważyć jego zastosowanie.  

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa