pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tarcza antykryzysowa na jesień?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Tarcza antykryzysowa na jesień?

Wczoraj wieczorem (26 października) na stronach Sejmu opublikowany został druk 704 będący prawdopodobnie projektem kolejnej wersji tarczy antykryzysowej. Najważniejsze zmiany dotyczące wsparcia przedsiębiorców w związku z COVID-19 dotyczą następujących kwestii: 

 Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe 

 Osoby prowadzące na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą, której przeważającym rodzajem jest m.in: 

 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
 • sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach, 
 • restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, 
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
 • działalność fizjoterapeutyczna, 
 • działalność obiektów sportowych, 

i które skorzystały ze świadczenia postojowego będą miały prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. 

 Warunkiem otrzymania świadczenia będzie, aby przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 

 Rada Ministrów będzie mogła, przyznać ponowną wypłatę. 

 Zwolnienie z ZUS 

 Płatnicy składek prowadzącego na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarczą m.in w zakresach wskazanych powyżej (których dotyczy jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe) będą mogli być zwolnieni z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. 

 Warunkiem zwolnienia jest (łącznie): 

 • złożenie wniosku do 31 stycznia 2021 r.  
 • bycie zgłoszonym jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.  
 • spadek przychodów z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 

 Rada Ministrów będzie mogła wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek. 

 Przedłużenie dotychczasowego wsparcia 

 Do 10 czerwca 2021 r. będzie przedłużone składanie wniosków w zakresie: 

 • świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (na podstawie art. 15g, 15ga, 15gg specustawy COVID), 
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z PUP, 
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności z PUP, 
 • mikropożyczki. 

Wsparcie z powyższych tytułów będzie mogło być udzielane do 30 czerwca 2021 r. 

 Proponowane zmiany nie umożliwiają ponownego skorzystania z dostępnych uprzednio form wsparcia, a jedynie przedłużają możliwość skorzystania z nich przez podmioty, które jeszcze pomocy nie otrzymały. 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa