pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Sprawdzanie szczepień pracowników – będzie możliwe?

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Sprawdzanie szczepień pracowników – będzie możliwe?

14 grudnia 2021 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy przewidującej m.in. tak wyczekiwaną przez pracodawców możliwość weryfikowania szczepień pracowników.

Temat jest delikatny, a projekt może jeszcze ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego, jednak aktualnie kluczowe założenia są następujące:

  • Pracodawca będzie mógł (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 i jeżeli będzie to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy) żądać od pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą), podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, natomiast
  • z obowiązku podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, zwolniony będzie pracownik (lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą), który przedstawi informację o przebytej infekcji wirusa SARSCoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Przy obecnym kształcie projektu, pracodawca (zleceniodawca) miałby mieć w stosunku do pracownika lub współpracownika, który nie przedłożył wyniku badania, informacji o przebyciu infekcji lub potwierdzenia szczepienia, możliwość:

  • dokonania zmiany sposobu wykonywania pracy;
  • dokonywania zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy;
  • polecenia wykonywania pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie (w ramach tej samej miejscowości) lub powierzyć innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.

Na obecnym etapie projekt został dopiero skierowany do I czytania w komisjach, dlatego też może on ulec zmianom. O możliwości weryfikacji zaszczepienia pracowników będziemy państwa informować po ustaleniu ostatecznej treści ustawy.

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach w Toruniu i we Wrocławiu. Z Kancelarią TLA związany jest od 2016 r. a od 2022 r. jest radcą prawnym. E-mail: lukasz.pyjek@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa