pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TSUE: automatyczna sankcja VAT niezgodna z Dyrektywą

TLA Kancelaria > VAT > TSUE: automatyczna sankcja VAT niezgodna z Dyrektywą

TSUE w wyrok TSUE w sprawie C-935/19  uznał, że  polskie przepisy nakładające na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję, sankcję w wysokości 20% stoją w sprzeczności z art. 273 dyrektywy VAT i zasadą proporcjonalności 

 

Wyrok został wydany w stanie faktycznym gdzie: 

  • Spółka nabyła nieruchomość zasiedloną ponad 2 lata, sprzedawca opodatkował transakcję< /span>, a Spółka dokonała odliczenia podatku wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego wynikającego z deklaracji, 
  • podczas kontroli organ uznał, że sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia, a strony nie wybrały formy opodatkowania transakcji, w związku z czym organ odmówił podatnikowi prawa do odliczenia z tytułu tej transakcji, 
  • Spółka skorygowała rozliczenia uwzględniając nieprawidłowości zgłoszone przez organ i została  ukarana dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 20% kwoty zwrotu VAT nienależnie żądanej, na podstawie art. 112b ust. 2 ustawy o VAT. 

 

TSUE  wskazał, że należy odróżnić sytuację, w której nieprawidłowość wynika z błędu podatnika od sytuacji, w której występuje umyślne działanie, które nie stanowi okoliczności wyłączającej winę. 

 

Przedmiotowy wyrok TSUE może być pomocny w odniesieniu do toczących się postępowań, gdzie było wymierzone dodatkowe zobowiązanie w VAT: 

  • przy uchyleniu decyzji w części dotyczącej wymierzonej sankcji lub 
  • w przypadku postepowań już zakończonych decyzjami ostatecznymi lub prawomocnymi wyrokami sądów administracyjnych może stanowić podstawę wznowienia postępowania w tym zakresie.  

 

Istotne jest, aby tym zakresie działać szybko, gdyż termin złożenia wniosku o wznowienie w postępowaniu podatkowym wynosi 1 miesiąc od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a w postępowaniu sądowo administracyjnym – 3 miesiące od publikacji. 

 

Wyrok jest dla podatników nadzieją, że polskie organy podatkowe będą brały pod uwagę konkretne okoliczności sprawy przy nakładaniu sankcji. Zasada automatyzmu w takich sprawach powinna być wykluczona, a organ powinien dokładnie zbadać co spowodowało potrzebę dokonania korekty deklaracji. Błędna interpretacją przepisów nie powinna kreować obowiązku zapłaty sankcji.  

Związana z Kancelarią TLA od 2012 r. Od 2018 roku posiada tytuł doradcy podatkowego. Absolwentka administracji oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, skończyła również kurs kandydatów na księgowego. E-mail: magdalena.jastrowicz@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa