pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

TSUE o zwolnieniu z WHT dywidend, odsetek i należności licencyjnych

TLA Kancelaria > CIT > TSUE o zwolnieniu z WHT dywidend, odsetek i należności licencyjnych

Wyroki TSUE z 26 lutego 2019 r., sygn. C-116/16, C-117/16 C-115/16, C-118/16, C-119/16 i C- 299/16 zawierają wiele istotnych kwestii w zakresie zwolnienia z WHT dywidend, odsetek i należności licencyjnych.

 1. Brak zwolnienia z WHT, gdy wynika ono z nadużycia prawa
 • TSUE uznał, że organy krajowe mogą odmówić stosowania zwolnienia z WHT od wypłacanych dywidend, odsetek i należności licencyjnych, gdy wiąże się ono z nadużyciem prawa lub oszustwem,
 • w polskiej ustawie o CIT wprost wynika to z art. 22c, jednak TSUE uznał, że nawet jeśli przepisy krajowe nie przewidują takiego rygoru, to i tak organy mogą odmówić stosowania zwolnienia, powołując się wprost na postanowienia dyrektywy.
 1. Okoliczności świadczące o nadużyciu prawa

TSUE wskazał przykładowe sytuacje, które mogą świadczyć o tym, że korzystając ze zwolnienia z WHT przy wypłacie dywidendy/odsetek/należności licencyjnych doszło do nadużycia prawa:

 • struktura grupy jest tylko formalna, nie została utworzona ze względów odzwierciedlających rzeczywistość gospodarczą i ekonomiczną, a głównym lub jedynym jej celem było uzyskanie korzyści podatkowej (np. wprowadzenie do grupy podmiotu pośredniczącego pomiędzy spółką wypłacającą a spółką, która jest rzeczywistym właścicielem),
 • dalsza wypłata otrzymanych dywidend/odsetek/należności licencyjnych w bardzo krótkim czasie po ich otrzymaniu na rzecz podmiotów niespełniających przesłanek do zwolnienia z WHT,
 • podmiot otrzymujący dywidendę/odsetki/należności licencyjne nie ma władzy do dysponowania nimi pod względem ekonomicznym,
 • jedynym przedmiotem działalności spółki otrzymującej należności jest ich otrzymywanie i przekazywanie właścicielowi lub innej spółce pośredniczącej.
 1. Na kim spoczywa ciężar dowodu nadużycia prawa?
 • płatnik WHT ma udowodnić, że spełnia warunki formalne do korzystania ze zwolnienia,
 • natomiast to organy mają udowodnić, że doszło do nadużycia prawa, czyli że odbiorca jest jedynie spółką pośredniczącą, za pomocą której dokonano nadużycia prawa.
 1. Wytyczne w zakresie „rzeczywistej działalności gospodarczej”

Z wyroku TSUE wynikają też wskazówki interpretacyjne, które należy brać pod uwagę, wykazując prowadzenie „rzeczywistej działalności gospodarczej” – są to np. informacje w zakresie: zarządzania spółką, bilansu księgowego, struktury kosztów i faktycznie poniesionych wydatków, zatrudnionych pracowników, pomieszczeń i wyposażenia, jakimi spółka dysponuje.

 1. Dla jakich spółek ten wyrok ma znaczenie?

Poziom bezpieczeństwa korzystania ze zwolnienia z WHT powinny szczególnie przeanalizować spółki należące do grup o rozbudowanej strukturze – w szczególności, jeśli w skład tej grupy wchodzą spółki z siedzibą w krajach spoza UE.

Podkreślić należy, że kwestionowane mogą być także wypłaty dokonane w poprzednich latach (wypłacone przed analizowanym wyrokiem TSUE).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa