pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ukryta dywidenda – bólem głowy dla Grup kapitałowych? 

TLA Kancelaria > Ceny transferowe > Ukryta dywidenda – bólem głowy dla Grup kapitałowych? 
Ukryta dywidenda – bólem głowy dla Grup kapitałowych?

Polski Ład wprowadził regulacje mające przeciwdziałać wypłacaniu ze spółki zysków w formie tzw. ukrytej dywidendy. Przepisy w tym zakresie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

O ukrytej dywidendzie jest mowa, gdy zosta ł spełniony jeden z poniższych warunków:  

  • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika, lub wysokości tego zysku lub  
  • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów stosuje się odpowiednio przepisy o cenach transferowych lub 
  • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność albo współwłasność wspólnika, lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika. 

Rodzą się pytania o ryzyko, jakie niosą regulacje o „ukrytej dywidendzie” dla niektórych rozliczeń wewnątrzgrupowych.  

Korekta cen transferowych 

Konieczność dokonania korekty cen transferowych oraz jej wielkość wynika z reguły z poziomu zysku zrealizowanego przez jeden z podmiotów powiązanych. Powstaje pytanie: czy związek korekty TP z zyskiem rodzi ryzyko uznania takiej korekty za ukrytą dywidendę? 

Istnieje szereg argumentów przemawiających za tym, żeby korekty TP nie traktować jako ukrytej dywidendy: 

  • Po pierwsze zgodnie z nowymi regulacjami za KUP nie uznaje się koszów w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę. W przypadku korekty cen transferowych nie mamy do czynienia z odrębnym świadczeniem, korekta ma charakter wtórny wobec transakcji pierwotnej objętej korektą (np. sprzedaż towarów). 
  • Po drugie można argumentować, że przepisy o korekcie cen transferowych regulujące zasady i warunki jej ujęcia stanowią lex specialis do przepisów o ukrytej dywidendzie.  

Opłata za korzystanie ze znaku towarowego/know how 

Powszechnie spotykanymi rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi są rozliczenia z tytułu korzystania z aktywów takich jak znaki towarowe/know how. Zgodnie z regulacjami o ukrytej dywidendzie aktywa, które stanowiły własność albo współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika będą stanowiły NKUP. 

Czy rozliczenia za wszystkie aktywa będą podlegały wyłączeniu z KUP? Czy może z tego katalogu należałoby wykluczyć aktywa pozabilansowe takie jak znaki towarowe wytworzone we własnym zakresie? Szerokie rozumienie nowych regulacji może mieć potężne pole rażenia i wyłączyć z KUP również te koszty, które nie mają charakteru ukrytej dywidendy.   

Te, jak i inne wątpliwości mogłyby zostać rozwiązane poprzez wydanie objaśnień zapowiadanych już dłuższy czas temu. Niestety, na razie nie widać na horyzoncie nawet projektu. Biorąc pod uwagę wydłużone terminy wydawania interpretacji indywidualnych (do 6 mc), warto rozważyć zabezpieczenie rozliczeń w drodze interpretacji indywidualnej już teraz. 

Doradca podatkowy związany z Kancelarią TLA od 2012 roku, a od 2019 również jako Partner. Miał okazję realizować zróżnicowane projekty w obszarach compliance, due diligence oraz litigation. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych realizując szereg projektów z zakresu cen transferowych w tym oceny skutków podatkowych procesów restrukturyzacji struktury łańcucha wartości dodanej. E-mail: szymon.jordan@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa