pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ulga na złe długi – polskie przepisy do zmiany

TLA Kancelaria > VAT > Ulga na złe długi – polskie przepisy do zmiany

TSUE w wyroku wydanym 15 października w sprawie C-355/19 wskazał na nieprawidłowość polskich przepisów ustawy o VAT w zakresie ulgi na złe długi. 

 

Przepisy wskazują, że podatnik, który nie otrzymał należnej zapłaty z tytułu dostawy towarów / wyświadczonej usługi, może dokonać obniżenia wykazanego podatku należnego z tytułu tej transakcji, jeśli nieściągalność została uprawdopodobniona.  

 

Co istotne, polska ustawa przewiduje, że skorzystanie z ulgi na złe długi jest uwarunkowane, m.in. faktem, aby dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego, ani w trakcie likwidacji, a także, żeby wierzyciel oraz dłużnik byli zarejestrowanymi podatnikami VAT. To właśnie na te kwestie wskazał TSUE w swoim wyroku.  

 

TSUE stwierdził, że niezgodne z prawem unijnym są zapisy wymagające: 

  • Aby dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT, zarówno w dniu dokonania dostawy/usługi, jak i w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji przez wierzyciela, 
  • Aby wierzyciel był zarejestrowanym podatnikiem VAT w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji, 
  • Aby dłużnik nie pozostawał w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji. 

 

Przedstawiona przez TSUE wykładnia będzie miała skutki na przyszłość – wymogi dotyczące zastosowania ulgi na złe długi będą łagodniejsze. Jednak firmy, które już przegrały swoje spory w tym temacie, mają 3 miesiące (od daty publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE) na złożenie wniosku o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Z kolei firmy, których sprawy zakończyły się tylko na uprawomocnionej decyzji organu podatkowego mają miesiąc na złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Wniosek o opinię lub zwrot WHT tylko z polskim NIP?
Wniosek o opinię lub zwrot WHT tylko z polskim NIP? 
2 czerwca 2023
Niedobory towarowe – czy to wina podatnika?
Niedobory towarowe – czy to wina podatnika?
30 maja 2023
Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej – nowe wyzwanie dla pracodawców
24 maja 2023

Archiwa