pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ustawa „sankcyjna” – co to oznacza dla przedsiębiorców? 

TLA Kancelaria > Aktualności > Ustawa „sankcyjna” – co to oznacza dla przedsiębiorców? 

W zeszłym tygodniu weszła w życie ustawa sankcyjna. Nowoprzyjęta ustawa ma: 

  • po pierwsze uzupełniać pakiet sankcji przyjętych na poziomie unijnym,  
  • po drugie pozwolić na ich praktyczne wykorzystanie i egzekwowanie. 

Na które przepisy przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę? 


Krajowa lista sankcyjna 

Zgodnie z nowoprzyjętymi przepisami ma powstać specjalna lista, która będzie prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ustawodawca w ten sposób zamierza rozszerzyć już istniejącą unijną listę osób i podmiotów, których majątki mają podlegać „zamrożeniu”.  Poza tym podmioty wpisane na krajową listę mają być: 

  • wykluczone z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. 

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy 

Poza samą krajową listą sankcyjną ustawa określa także bardzo dotkliwe kary administracyjne za nieprzestrzeganie jej postanowień — sięgające nawet 20 mln zł.  Kary będą nakładane na osoby, które m.in.: 

  • nie „zamrożą” majątków osób lub podmiotów określonych w krajowych i unijnych listach sankcyjnych, 
  • nie  poinformują organów o transakcjach wykonanych  na „zamrożone” rachunki bankowe, 
  • biorą udział w działaniach których celem lub skutkiem jest ominięcie ww. zakazów. 

Ustawa obok sankcji administracyjnych wprowadza, również niemniej dotkliwe sankcje o charakterze karnym. Karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, będą podlegały osoby, które (ogólnie mówiąc) naruszą przepisy rozporządzeń Rady Unii Europejskiej (765/2006, 833/2014 oraz 2022/263), tj. zakazy dotyczące m.in. eksportu i importu towarów z i na teren Rosji oraz Białorusi.  


Jak uchronić się przed Sankcjami? 

Nowe przepisy na pewno wpływają na codzienne funkcjonowanie wielu przedsiębiorców. Z pewnością warto poznać ich treść oraz wziąć je pod uwagę przy tworzeniu (lub aktualizowaniu) procedur compliance. 

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024
Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w nowym terminie 
4 kwietnia 2024
Sprzedaż konsumencka – możliwość odzyskania zawyżonego VAT? 
2 kwietnia 2024

Archiwa