pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Ustawa „zamrażająca” ceny energii elektrycznej dla MŚP weszła w życie 

TLA Kancelaria > Aktualności > Ustawa „zamrażająca” ceny energii elektrycznej dla MŚP weszła w życie 

O projektowanej pomocy dla przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii pisaliśmy tutaj. Ustawa „zamrażająca” ceny energii dla MŚP została już opublikowana i weszła w życie 4 listopada 2022 r. 

Dla kogo „mrożenie” cen energii? 

Przynależność do kategorii MŚP określa się na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców, oznacza to, że: 

 • w celu określania rozmiaru podmiotu nie sumuje się danych grupy, więc 
 • mniejsze podmioty wchodzące w skład dużych grup będą mogły skorzystać z pomocy indywidualnie. 
Jak działa mechanizm?  

Możliwe będzie „zamrożenie” cen energii elektrycznej: 

 • w maksymalnej wysokości 785 zł/MWh (cena nie zawiera VAT i akcyzy), 
 • w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

– m.in. dla MŚP w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

Dodatkowo w przypadku MŚP, które po dniu 23 lutego 2022 r.: 

 • zawarły umowę sprzedaży lub umowę kompleksową; 
 • zmieniły warunki umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej w zakresie ceny energii; 
 • umowy sprzedaży lub umowy kompleksowe przewidywały określenie ceny na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii; 

– cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń obejmujących okres od dnia zawarcia, zmiany umowy lub określenia ceny, do dnia 30 listopada 2022 r. 

Co należy zrobić? 

Warunkiem stosowania ceny maksymalnej jest złożenie oświadczenia do „przedsiębiorstwa energetycznego” w terminie do 30 listopada 2022 r. (forma papierowa lub elektroniczna). 

W przypadku: 

 • niezłożenia oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r. „dostawca energii” ma uprawnienie do niestosowania maksymalnej ceny energii elektrycznej, 
 • złożenia oświadczenia po 30 listopada 2022 r. stosowanie ceny maksymalnej następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w RCL projekt rozporządzenia, którego załącznikiem jest oświadczenie o spełnianiu kryteriów odbiorcy uprawnionego zawierające (do pobrania tutaj). 

Na co można dodatkowo liczyć?  

Jeżeli zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w okresie: 

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniesie nie więcej niż 90% w stosunku do średniego rocznego zużycia w okresie 
 • od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022, 

to w 2024 r. odbiorcy przysługuje upust w wysokości 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej w okresie 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023. 

Student II roku studiów magisterskich Administracji, specjalność doradztwo podatkowe i podatki, na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce. Organizator konferencji naukowych i aktywny działacz w kołach naukowych związanych z postępowaniem administracyjnym oraz finansami publicznymi. Wcześniej doświadczenie zdobywał w dziale księgowym. Aktualnie wspiera dział doradztwa podatkowego w bieżących projektach, głównie z zakresu VAT i CIT. Poza pracą fan piłki nożnej i motoryzacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa