pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Użytkowniku wieczysty – złóż wniosek, by uzyskać własność nieruchomości

TLA Kancelaria > Nieruchomości > Użytkowniku wieczysty – złóż wniosek, by uzyskać własność nieruchomości
Nieruchomości komercyjne

Z dniem 31 sierpnia w życie weszła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie której możliwe stało się wystąpienie przez użytkownika wieczystego nieruchomości komercyjnych z żądaniem sprzedaży użytkowanej nieruchomości do właściciela nieruchomości (Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego). Poniżej najważniejsze informacje związane z nowym uprawnieniem użytkowników wieczystych.

1. Forma 

 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność następuje na wniosek użytkownika wieczystego w drodze umowy sprzedaży; 
 • jeżeli spełnione zostaną wszystkie wskazane poniżej przesłanki, właściciel nieruchomości jest zobligowany do zawarcia umowy sprzedaży z użytkownikiem wieczystym. 

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy  

 • użytkownicy wieczyści, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego przed 31 grudnia 1997 roku;  
 • użytkownicy wieczyści, którzy zrealizowali cele i zobowiązania zawarte w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste; 
 • wyłącznie zabudowane nieruchomości;  
 • w sprawie nie może toczyć się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 

3. Termin 

 • 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (po tym czasie zakup nieruchomości przez użytkownika wieczystego również będzie możliwy, jednak właściciel będzie mógł odmówić sprzedaży nieruchomości); 
 • jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do ustalenia w drodze uchwały szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych w terminie do końca 2023 r. – w praktyce więc 12-miesięczny termin, w przypadku gruntów należących do JST, został dodatkowo skrócony o 4 miesiące.  

4. Cena 

 • W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: 
  • przy płatności jednorazowej: 20 x (dotychczasowa stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) x (wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży); 
  • przy płatności w ratach: 25 x (dotychczasowa stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) x (wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży). 
 • W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność JST: 
  • minimalnie: 20 x (dotychczasowa stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) x (wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży);  
  • maksymalnie: wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Należy pamiętać, że podejmując decyzję o zakupie nieruchomości, użytkownik wieczysty powinien także wziąć pod uwagę przepisy dotyczące pomocy publicznej (pomocy de minimis) i jej limitów.

Radca prawny, od 2021 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, niemniej jednak doświadczenie zdobywała już wcześniej, współpracując z wrocławskimi kancelariami. Absolwentka kierunków prawo i filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2023 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie pracy. Uczestniczyła też w licznych projektach z innych dziedzin prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami zajmującymi się odszkodowaniami, błędami medycznymi, prawem oświatowym oraz obsługą podmiotów prywatnych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa