pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

VAT a nieodpłatne przekazanie w ramach usługi marketingowej

TLA Kancelaria > VAT > VAT a nieodpłatne przekazanie w ramach usługi marketingowej

Pragniemy wskazać Państwu na wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 marca 2013 r., sygn. I SA/Rz 75/13, w którym Sąd analizował kwestię czy nieodpłatne przekazanie towaru w ramach usługi marketingowej należy traktować jako odrębną usługę, czy też należy uznać je za element składowy usługi marketingowej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazał, że zamierza zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzenie działań o charakterze promocyjno – reklamowym. Usługi te będą miały charakter kompleksowy i swoim zakresem obejmować będą działania takie jak:

  • prowadzenie badań rynkowych,
  • budowanie wizerunku,
  • prowadzenie kampanii reklamowych,
  • nieodpłatne przekazanie towarów (które podmiot świadczący usługi sam nabywa).

W związku z tym, zwrócono się do organu podatkowego z następującym pytaniem:

Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie uprawniona do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od agenta marketingowego z tytułu zakupu kompleksowych usług marketingowych?

Stanowisko organu podatkowego

Zdaniem organu wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na nabywanie usług marketingowych, jednakże z wyłączeniem wydatków dotyczących towarów nabywanych przez świadczącego usługi marketingowe, które następnie będą nieodpłatnie przekazywane.

Tym samym organ podatkowy uznał, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługą marketingową i dostawą towarów.

Stanowisko sądu administracyjnego

WSA, powołując się na rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wskazał, że:

jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia oraz z perspektywy oczekiwań nabywcy, dane świadczenie ma charakter kompleksowy (złożony z kilku lub więcej różnych czynności, które łącznie składają się na jedną całość), wchodzą w skład jednej złożonej usługi, wówczas dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych czynności„.

Sąd zgodził się ze skarżącą, że w przedmiotowej sprawie, celem dostarczenia towarów nie będzie zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych klientów/potencjalnych klientów, a realizacja usługi marketingowej, której efektem ma być m.in. zwiększenie sprzedaży.

Ponadto sam sposób rozliczenia wskazuje na istnienie jednej kompleksowej usługi, ponieważ kwota wynagrodzenia za tą usługę obejmuje w sobie koszty nabycia poszczególnych towarów (nie zawsze musi być to koszt nabycia tego towaru).

Wskazać należy, że stanowisko WSA w Rzeszowie wpisuje się w rozstrzygnięcia, w których stronami są podmioty świadczące usługi marketingowe. Na gruncie tych orzeczeń podkreśla się, że nieodpłatne przekazanie towarów będące elementem świadczenia złożonego (w ramach usługi marketingowej) nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT (przykładowo WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 28 maja 2013 r., sygn. I SA/Po 179/13).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa