pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

VAT od samochodów – zgłoszenie do US oraz sankcje KKS

TLA Kancelaria > VAT > VAT od samochodów – zgłoszenie do US oraz sankcje KKS

Nowelizacja ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od pojazdów samochodowych, przewiduje sytuacje, w których podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia. Jednym z przypadków jest sytuacja, w której podatnik prowadzi ewidencję, z której wynikać będzie wykorzystywanie pojazdu samochodowego wyłączenie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnicy stosujący to rozwiązanie w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego:

  • powinni pamiętać o konieczności dopełnienia obowiązku informacyjnego względem urzędu skarbowego (obowiązek złożenia informacji VAT-26), jak również
  • zwrócić uwagę na nowy przepis art. 56a KKS, określający sankcje za niezłożenie lub podanie nieprawdziwych danych w ww. informacji VAT-26.

Obowiązek złożenia informacji VAT-26

Wskazani podatnicy mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Podatnicy, którzy nie dopełnią ww. obowiązku w terminie będą pozbawieni prawa do pełnego odliczenia VAT do momentu złożenia informacji VAT-26. Jak wynika bowiem z ustawy nowelizującej uznaje się, że pojazd samochodowy wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia złożenia ww. informacji.

Sankcje karne skarbowe

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ustawodawca przewidział również sankcję karną skarbową za:

  • niezłożenie wbrew obowiązkowi właściwemu organowi podatkowemu informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
  • złożenie takiej informacji po terminie,
  • podanie w niej danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym,

jeżeli jednocześnie podatnik dokona odliczenia niezgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Innymi słowy, sankcja za przestępstwo skarbowe lub (w wypadkach mniejszej wagi) za wykroczenie skarbowe powstanie, jeżeli podatnik nie wywiąże się należycie z obowiązku złożenia informacji VAT-26, dokonując jednocześnie pełnego odliczenia VAT od pojazdów samochodowych.

Przy czym, ustawodawca zrezygnował z karania podatników, którzy złożyli informację po terminie, jeżeli nastąpiło to przed:

  • rozpoczęciem przez organ podatkowy czynności sprawdzających w zakresie VAT,
  • doręczeniem zawiadomienia o zamiarze kontroli lub przed wszczęciem kontroli (w razie braku konieczności zawiadomienia) – jeżeli nie było czynności sprawdzających,
  • wszczęciem postępowania podatkowego w zakresie VAT – jeżeli nie było czynności wymienionych w punktach poprzednich.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa