pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wiele zezwoleń strefowych jedna ewidencja

TLA Kancelaria > CIT > Wiele zezwoleń strefowych jedna ewidencja

W przedmiotowej sprawie Podatnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie dwóch zezwoleń i nie wykluczał, że w przyszłości może otrzymać kolejne. W celu zabezpieczenia rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności w SSE zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym stwierdził że:

  • prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie wielu posiadanych zezwoleń, może prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich zezwoleń,
  • ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej, bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia.

Ze stanowiskiem Podatnika nie zgodził się Organ argumentując, że:

  • przedmiotem zezwolenia jest zawsze jedna inwestycja skonkretyzowana w toku procedury wydawania zezwolenia, a
  • dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia, więc
  • Podatnik zobowiązany będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń.

Ze stanowiskiem Podatnika zgodził się WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 lutego 2016 r. o sygn. I SA/Wr 1830/15 (orzeczenie nieprawomocne) wskazując, że:

  • określenie w zezwoleniu parametrów wydatków inwestycyjnych nie wyznacza ani konkretnych kosztów ani przychodów, a w konsekwencji także dochodu, natomiast
  • zwolnienie podatkowe dotyczy dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, a nie dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji określonej w zezwoleniu.

Należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie Podatnik wskazał, iż posiadane przez niego zezwolenia dotyczą tego samego zakresu prowadzonej działalności. Innego rozstrzygnięcia sądu można zatem spodziewać się, gdyby zezwolenia dotyczyły innych zakresów działalności.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa