pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

WNT i import usług – masowe czynności sprawdzające US

TLA Kancelaria > VAT > WNT i import usług – masowe czynności sprawdzające US

Od 1 stycznia 2017 r. w celu rozliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu WNT, zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT:

  • oprócz posiadania faktury dokumentującej tą dostawę,
  • konieczne jest rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu tej transakcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Termin rozliczenia podatku VAT należnego w okresie 3 miesięcy, na podstawie art.  86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, dotyczy również transakcji, gdzie obowiązek rozliczenia podatku ciąży na nabywcy, tj. m.in.:

  • importu usług,
  • odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

Brak rozliczenia podatku VAT należnego w tym terminie powoduje, że

  • podatnik nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, lecz
  • zgodnie z przepisem art. 86 ust. 10i ustawy o VAT, może to zrobić „dopiero” w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Oznacza to, że przepis ten wyłączył możliwość rozliczenia podatku naliczonego i należnego w jednej deklaracji, w przypadku upływu 3 miesięcznego terminu.

Wskazać należy, że obecnie nasilone są działania (czynności sprawdzające) urzędów skarbowych w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczeń transakcji WNT, czy importu usług za lata ubiegłe (w zakresie WNT obowiązek posiadania faktury dla rozliczenia podatku naliczonego obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.). Jak należy przypuszczać, działania te będą się nasilać, gdyż zgodnie z powyższym organy podatkowe od 1 stycznia 2017 r. „otrzymały” dodatkowe ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym rekomendujemy przeprowadzenie analizy rozliczeń i dokonanie ewentualnych korekt, ponieważ korekty dokonane dopiero w wyniku czynności sprawdzających wiążą się z ryzykiem konieczności zastosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę.

 

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa