pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Wyrok TSUE w kwestii prawa do urlopu po bezprawnym zwolnieniu – czy zmieni polską praktykę?

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Wyrok TSUE w kwestii prawa do urlopu po bezprawnym zwolnieniu – czy zmieni polską praktykę?

W połączonych sprawach analizowanych przez TSUE (C-762/18 i C-37/19) dotyczących prawa do urlopu za okres od bezprawnego zwolnienia do przywrócenia do pracy:

  • pracownice były zwalniane z pracy, a na skutek zaskarżenia tych decyzji były przywracane do pracy po stwierdzeniu przez sądy niezgodności z prawem ich zwolnienia,
  • po ostatecznym rozwiązaniu stosunków pracy z pracodawcami zażądały wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za okres pomiędzy bezprawnym zwolnieniem, a przywróceniem do pracy.

W obu przypadkach pracodawcy odmówili wypłaty ekwiwalentu za ten okres, a sądy krajowe przychyliły się do ich decyzji powołując się na fakt, iż skarżące w rzeczywistości nie świadczyły pracy, zaś prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe przysługuje tylko w sytuacji rzeczywistego wykonywania działalności zawodowej w okresie rozliczeniowym.

Oceniając przedmiotowe sytuacje w wyroku z dnia 25 czerwca 2020 r. TSUE stwierdził, że w analizowanej sprawie pracownicom należy się ekwiwalent urlopowy za okres pozostawania bez pracy, bowiem:

  • ugruntowane orzecznictwo TSUE wskazuje, iż wykluczona jest możliwość zmniejszenia minimalnego wymiaru corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi na mocy prawa Unii, w sytuacji, w której pracownik nie mógł spełnić obowiązku świadczenia pracy w okresie rozliczeniowym ze względu na chorobę,
  • pozbawienie pracownika możliwości świadczenia pracy z powodu zwolnienia uznanego następnie za niezgodne z prawem, jest co do zasady nieprzewidywalne i niezależne od woli tego pracownika analogicznie do nieobecności w pracy z powodu choroby,
  • wobec powyższego do oceny prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi należy stosować odpowiednio orzecznictwo TSUE w zakresie prawa do urlopu pracowników, którzy nie mogli spełnić obowiązku świadczenia pracy w okresie rozliczeniowym ze względu na chorobę.

Utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego stoi w sprzeczności do wyroku TSUE wobec czego należy spodziewać się na kanwie tego wyroku zmiany w podejściu sądów lub nawet nowelizacji i doprecyzowania kodeksu pracy w tym zakresie. Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszystkich nowościach w tej sprawie.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa