pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zmiana ustawy o VAT a ochrona wynikająca z interpretacji

TLA Kancelaria > VAT > Zmiana ustawy o VAT a ochrona wynikająca z interpretacji

Pragniemy wskazać Państwu, że od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT, które mogą wpłynąć na zakres ochrony wynikającej z dotychczas uzyskanych interpretacji podatkowych. Szereg zmian w ustawie o VAT może bowiem spowodować, iż wiele interpretacji uzyskanych przez podatników po prostu wygaśnie i straci swoją moc ochronną dla podatnika.

Przede wszystkim podkreślić należy, iż nowelizacja od 1 stycznia 2014 wprowadza następujące zmiany:

1.      Zmiana numeracji przepisów

Zdaniem TLA, w przypadku gdy zmianie ulegnie jedynie numeracja przepisu, uzyskana przez podatnika interpretacja w dalszym ciągu powinna stanowić dla niego ochronę.

Gdy weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dokonano kompleksowej zmiany przepisów dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, która wskazywała, że zmiana przepisów powoduje, że dotychczas wydane interpretacje indywidualne nie chronią podatnika, Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 5837, pismem z dnia 25 stycznia 2007 r., wskazał, że:

  • interpretacja wygaśnie z mocy prawa tylko w wyniku takiej zmiany przepisów, która spowoduje dezaktualizację oceny prawnej stanowiska pytającego zawartej w wydanej interpretacji. Stąd też zmiana treści przepisu polegająca np. na zmianie numeracji czy innym unormowaniu kwestii zawartych w przepisie, które nie były jednak przedmiotem interpretacji, nie doprowadzi do wygaśnięcia z urzędu interpretacji.”

2.      Zmiana treści przepisów wpływająca na zmianę wykładni

W sytuacji, gdy zmienia się merytoryczna treść przepisu i jego wykładnia, normalną konsekwencją jest, iż interpretacja nie jest aktualna a podatnik nie może liczyć na ochronę wynikającą z uzyskania takiej interpretacji.

3.      Zmiana treści przepisów niewpływająca na zmianę wykładni

Jest to najbardziej wątpliwa sytuacja, w której zmienia się literalne brzmienie przepisu, ale nie wprowadza on nowych rozwiązań, ani nie wpływa na zmianę wykładni danego przepisu.

Przykładowo, ocenie TLA, wskazać można na regulacje dotyczące podstawy opodatkowania. Wprawdzie nowelizacja ustawy od 1 stycznia 2014 r. wprowadza nową numerację jak i nowe literalne brzmienie przepisów, jednak ich interpretacja prowadzi do takich samych wniosków jak przed zmianą.

W takim przypadku może być jednak niemożliwe obronić argumentację, iż uzyskana przed zmianą przepisów interpretacja w dalszym ciągu chroni podatnika.

Podsumowanie

Podatnicy, wobec obszernej zmiany przepisów ustawy o VAT, powinni przeanalizować uzyskane dotychczas interpretacje pod kątem tego, czy od 1 stycznia 2014 r. w dalszym ciągu będą stanowiły dla nich ochronę.

Jak zostało wskazane powyżej, możliwe są przypadki, że zmiana przepisu nie spowoduje utraty przez podatnika ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji. Mając jednak na uwadze, iż nie wynika to bezpośrednio i jednoznacznie z jakiegokolwiek przepisu, a jest jedynie wynikiem logicznej interpretacji przepisów, rozsądnym wydaje się, aby w przypadku bardzo istotnych dla danego podatnika interpretacji, podatnik ten zatroszczył się o „aktualizacje” tych interpretacji.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa