pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zwiększenie limitu kosztów zaliczanych do KUP? Wątpliwa korzyść dla podatnika

TLA Kancelaria > CIT > Zwiększenie limitu kosztów zaliczanych do KUP? Wątpliwa korzyść dla podatnika

W dniu 16 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniającej m. in. ustawę o CIT (link do projektu).

 

Projekt dotyczy przede wszystkim zmian w zakresie cen transferowych (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod linkiem).

 

Dodatkowo ustawodawca proponuje zmianę w zakresie przepisu art. 15e ustawy o CIT dotyczącego ograniczenia w zaliczaniu do KUP kosztów, o których mowa w art. 15e ust. 1:

  • dotychczasowy limit 5% wzrośnie do 10% EBITDA,
  • co wedle ustawodawcy umożliwi podatnikom zaliczenie do KUP większej kwoty, związanej z nabyciem świadczeń, określonych w art. 15e ustawy o CIT.

 

Proponowana zmiana nie dotyka jednak obszaru, który stanowi największy problem podatników związany ze stosowaniem art. 15e ustawy o CIT.

 

Prawdziwym problemem są absurdalne i nielogiczne stanowiska organów (i niestety również sądów) zajmowane na gruncie art. 15e, zgodnie z którymi ograniczeniu w zaliczaniu do KUP podlegają także:

  • odpisy amortyzacyjne od licencji – mimo, że WSA wytyka ustawodawcy błędy legislacyjne w konstrukcji art. 15e, to uznaje, że wykładnia celowościowa sugeruje, że odpisy również podlegają limitowi. WSA jednak nie pokusił się o uzasadnienie swojego stanowiska. (wyrok WSA w Opolu z dnia 9 maja 2018 r., sygn. I SA/Op 108/18, nieprawomocny),
  • usługi pośrednictwa – zdaniem organów są podobne do usług reklamowych czy badania rynku, ponieważ cechy tych usług przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń składających się na usługi pośrednictwa – organ w sposób nieuprawniony sam „ustalił”, że usługi te przeważają nad całą usługą pośrednictwa (m.in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.176.2018.2.PC),
  • koszty usług refakturowanych przez podmiot powiązany na rzecz podatnika – w tym przypadku nie znajduje zastosowania wyłączenie od stosowania art. 15e, gdyż zdaniem organów art. 15e ust. 11 pkt 2 dotyczy jedynie sytuacji, gdy to podatnik refakturuje usługi na rzecz podmiotu powiązanego, podczas gdy takie wnioski nie wynikają zarówno z wykładni literalnej jak i celowościowej przepisu (tak m. in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.138.2018.1.MC).

 

Zatem to nie procentowy wskaźnik EBITDA, a zakres kosztów objętych limitem zaliczenia do KUP jest problemem, gdyż planowane zwiększenie o 5% EBITDA jest dla wielu podatników niewspółmiernie mniejsze aniżeli kwoty wynikające z objęcia danych kosztów limitem zaliczenia do KUP w wyniku wydawanych interpretacji Ministerstwa Finansów.

 

Remedium na problemy podatników byłaby:

  • zmiana przepisów, tak by nie pozwalały one na – obserwowaną aktualnie – samowolę interpretacyjną organów albo
  • zmiana podejścia organów i interpretowanie przepisów, w takiej treści jaką wprowadził ustawodawca, zamiast wizjonerskiego doszukiwania się w nich zapisów, których tam po prostu nie ma.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa