pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy przy redukcji zatrudnienia 

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy przy redukcji zatrudnienia 
Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy przy redukcji zatrudnienia

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zwolnieniach pracowników i jak uchronić się od błędów przy zwolnieniach grupowych? 

Zwolnienia grupowe – kiedy będą miały miejsce? 

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia, gdy pracodawca (zatrudniający co najmniej 20 pracowników) zamierza „zwolnić” pracowników: 

 • z przyczyn ich niedotyczących
 • na mocy porozumienia stron oraz wypowiedzenia, 
 • w okresie 30 dni w ilościach: 
 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, 
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. 

Kluczem dla stwierdzenia czy redukcja zatrudnienia, którą planuje dokonać pracodawca, jest zwolnieniem grupowym, jest prawidłowe ustalenie: 

 • liczby zatrudnianych pracowników (tym bardziej że części z nich nie uwzględnia się w obliczeniach), 
 • liczby zwalnianych pracowników, 
 • dnia, od którego zaczynia biec 30-dniowy termin. 

Obowiązki pracodawcy w związku ze zwolnieniami grupowymi. 

Jeśli w zakładzie pracy dojdzie do zwolnień grupowych, to na pracodawcy będzie ciążyć szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić, aby uchronić się od ewentualnych sankcji. Pracodawca będzie musiał m.in.: 

 • określić kryteria doboru pracowników do zwolnienia,  
 • skonsultować ze związkami zawodowymi zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego, a jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe to z przedstawicielami pracowników, 
 • zawrzeć związkami zawodowymi porozumienie albo ustalić regulamin zwolnień grupowych, 
 • zawiadomić urząd pracy, 
 • wypłacić zwolnionym pracownikom odprawy pieniężne w wysokości: 
  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; 
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; 
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. 

Prawidłowe przeprowadzenie zwolnień grupowych nie jest proste i może nieść ze sobą wiele problemów praktycznych. Kluczem do uniknięcia błędów i nieprawidłowości w tym zakresie jest dogłębnie zapoznanie się z kodeksem pracy, ustawą „o zwolnieniach grupowych” oraz wieloletnim orzecznictwem sądów.  

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2021 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Nabytą podczas edukacji wiedzę wykorzystuje z powodzeniem z projektach związanych z szeroko pojętą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalista w zakresie prawa handlowego, prawa procesowego, a także compilance. Pomagał w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych przedsiębiorców oraz uczestniczył przy rozmaitych projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa korporacyjnego.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm 
28 maja 2024
Akcyza – panele fotowoltaiczne a obowiązki w podatku akcyzowym 
22 maja 2024
Zbliża się termin wdrożenia nowych obowiązków BHP 
16 maja 2024

Archiwa