pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Bezpiecznik prawno-podatkowy – dlaczego warto?

TLA Kancelaria > Bezpiecznik > Bezpiecznik prawno-podatkowy – dlaczego warto?

Już od dłuższego czasu obserwujemy trend legislacyjny, zgodnie z którym dotychczas typowe działania kontrolne i nadzorcze administracji państwowej nad działalnością przedsiębiorstw stają się obowiązkowym elementem bieżącej działalności tych przedsiębiorstw. Według „nowej logiki” kontroli przestrzegania prawa przedsiębiorcy:

 • mają nie tylko kontrolować zgodność działania własnej organizacji z obowiązującymi przepisami, ale nawet
 • kontrolować prawidłowość działania podległych pracowników/współpracowników,
  a nawet kontrahentów z pewnymi zasadami.

Chyba najwyraźniejszym, funkcjonującym dziś, przykładem powyższego jest „obowiązek” działania zgodnie z Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Oczywiście nikt nie zmusza przedsiębiorców do stosowania metodyki, ale brak działania według wskazówek w niej zawartych może prowadzić do pozbawienia prawa do odliczenia podatku naliczonego – czego nikt nie chce.

Przedstawienie metodyki niejako przeniosło (w bardzo pomysłowy sposób) obowiązek weryfikacji „istnienia kontrahenta i rzeczywistego prowadzenia przez niego działalności”
z administracji podatkowej na podatników. Bilans tego kroku wygląda następująco:

 • administracja podatkowa zyskała nowe (angażujące wszystkich niepłacących w split-payment) masowe narzędzie wykrywania podmiotów „fikcyjnych” biorących udział w karuzelach podatkowych – praktycznie bez ponoszenia kosztów,
 • przedsiębiorcy zyskali bezpieczeństwo rozliczeń (stosując się do Metodyki redukują ryzyko braku prawa do odliczenia VAT) ponosząc jednak dodatkowe koszty związane
  z weryfikacją kontrahentów.

Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że nie jest możliwie całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości i już metodyka w samej nazwie wskazywała, że dla zachowania bezpieczeństwa wystarczające jest „dochowanie należytej staranności” w podejmowanych działaniach.

Tematyka dochowania należytej staranności staje się coraz bardziej „modna”, czego przykłady znajdujemy także m.in. w:

 • zasadach stosowania preferencji związanych z poborem podatku u źródła,
 • programie współdziałania,
 • zapowiadanych zmianach w regulacjach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • planowanych obowiązkach dotyczących zapewnienia ochrony sygnalistom.

Oczywiście przedsiębiorstwa już dziś w konkretnych „wrażliwych” przypadkach działają według wypracowanych zasad postępowania mających na celu unikanie „błędów”. Niestety często zasady te nie mają sformalizowanej (pisemnej) dostępnej dla wszystkich pracowników formy, ale zapisaną są w doświadczeniu wybranych członków organizacji i tkwią wyłącznie w ich głowach.

W celu wykazania dochowania należytej staranności na wypadek błędu kluczowe może się okazać się udowodnienie (najłatwiej bazować na dowodach pisemnych), że:

 • w organizacji istniał odpowiedni system reguł postępowania, a odpowiedzialność
  i funkcje były przypisane do odpowiednich członków organizacji,
 • osoby odpowiedzialne za dane działanie znały zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i postępowały zgodnie z jego zalecaniami.

W kolejnych wpisach będziemy Państwu przybliżać, jak widzimy funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa „dochowania należytej staranności” w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Wskażemy także jakie ryzyka po stronie managerów zarządzających oraz po stronie samej organizacji mogą zostać zminimalizowane w wyniku wdrożenia takich systemów.

Radca prawny, absolwent Prawa i Ekonomii – jednak najbardziej ceni wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce. Interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe umożliwia mu kompleksową realizację projektów związanych z szeroko pojętymi przekształceniami i zmianami organizacyjnymi polegającymi na tworzeniu nowych struktur prawnych. E-mail: maciej.kubica@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa