pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

CIT 2018 – podział na źródła przychodów

TLA Kancelaria > CIT > CIT 2018 – podział na źródła przychodów

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt zmian ustawy o CIT, mający na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, wprowadza m. in. wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

 

Nowelizacja wprowadza definicję zysków kapitałowych, za które uważa się:

  • Zawarte w art. 7b pkt 1) – przychody z udziału w zyskach osób prawnych – szeroki katalog obejmujący m.in.: dywidendy, przychody z umorzenia udziałów (akcji).
  • Zawarte w art. 7b pkt 2) – 7) – przychody np. ze zbycia udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, zbycia wierzytelności i papierów wartościowych.

 

Uchylony zostanie obecnie obowiązujący art. 10 dotyczący dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

W praktyce zyski kapitałowe opodatkowane będą w dwojaki sposób:

  • Przychody z udziału w zyskach osób prawnych co do zasady opodatkowane będą na dotychczasowych zasadach – w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
  • W przypadku pozostałych przychodów z zysków kapitałowych wskazanych w art. 7b pkt 2) – 7) – obliczany będzie dochód/strata z tego źródła, który nie będzie się łączył z pozostałymi dochodami podatnika.

 

Zatem nowe przepisy przewidują rozdzielenie zysków operacyjnych od zysków kapitałowych, a co za tym idzie, strata z jednego źródła nie pomniejszy dochodu z drugiego źródła.

 

Planowana zmiana w praktyce będzie wymagała prowadzenia ewidencji mających zapewnić możliwość ustalania wyniku podatkowego dla poszczególnego źródła przychodu.

 

W zakresie kosztów uzyskania przychodu, gdy dany koszt pośredni dotyczyć będzie obu źródeł – konieczne będzie zastosowanie przychodowego klucza alokacji.

 

Przepisy przejściowe przewidują, że straty poniesione za lata poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 r. podlegają odliczeniu na dotychczasowych zasadach (tj. pomniejszą łączny dochód z zysków kapitałowych oraz dochód z pozostałej działalności podatnika).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa