pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Czy transakcje łańcuchowe mogą być podwójnie opodatkowane? 

TLA Kancelaria > Podatki > Czy transakcje łańcuchowe mogą być podwójnie opodatkowane? 

W dniu 7 lipca 2022 r. TSUE [1] w polskiej sprawie nr C-696/20 wydał wyrok, dotyczący transakcji łańcuchowych.   


Stan faktyczny  

Transakcja dotyczyła sprzedaży towarów między kilkoma podmiotami, gdzie towary były transportowane bezpośrednio z państwa członkowskiego, od pierwszego podmiotu do państwa członkowskiego ostatniego z podmiotów. Środkowy podmiot (z Holandii) – pośrednik nabył towary z Polski i podał w tej transakcji swój polski numer VAT, gdyż był zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce, a więc: 

  • Transakcja między podmiotem nr 1 a pośrednikiem (oba podmioty wskazały polskie numery VAT) została uznana za dostawę krajową i opodatkowana stawka 23% VAT, 
  • Transakcje między pośrednikiem a kolejnymi odbiorcami zostały potraktowane jako WDT, podlegające w Polsce stawce 0% VAT.  

Organ podatkowy stwierdził, że pośrednik nieprawidłowo skwalifikował dostawy. W jego opinii to transakcja między podmiotem nr 1 a pośrednikiem powinna być potraktowana jako WDT (dla podmiotu nr 1) a jako WNT (dla pośrednika), ale z zastosowaniem stawki 23% VAT. Uznano też, że skoro pośrednik podał swój polski numer VAT (czyli inny numer niż nadany przez państwo członkowskie zakończenia transportu towarów), to zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – powinien on wykazać VAT należny w Polsce. Skoro podmiot nr 1 powinien wystawić fakturę z 23% VATem, a pośrednikowi odmówiono prawa do odliczenia VAT z tytułu tych faktur, to z kolei spowodowało, że pośrednik został „obciążony” 46% VAT. 


Co orzekł TSUE? 

Przede wszystkim stwierdzono, że jeśli podatnicy źle rozpoznali łańcuch dostaw, a tym samym doszło do niewłaściwego rozliczenia transakcji ruchomej, to istnieje możliwość zastosowania „sankcyjnego VAT”, jeśli podatnik podał nr NIP do WNT z innego kraju niż kraj zakończenia dostawy towarów.  

Co w tym przypadku jest, jednak istotne to fakt, że podmiot nr 1 został zobligowany do wystawienia faktury na rzecz pośrednika z 23% VAT. Dlatego, TSUE orzekł, że pośrednik, zgodnie z zasadami proporcjonalności i neutralności podatkowej nie może już zostać obciążony „sankcyjnym” VATem. Sąd podkreślił również, że transakcja ta nie stanowiła oszustwa podatkowego ani nadużycia. Tym samym, w ocenie TSUE ta sama transakcja nie może zostać podwójnie opodatkowana.  


Podsumowanie 

TSUE podkreślił, jak ważne są zasady neutralności i proporcjonalności oraz że, sankcje powinny być stosowane w sytuacjach, gdy podatnicy biorą udział, np. w oszustwie podatkowym.  

Przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych są zmienione, jednak podatnicy nadal mają problemy z właściwym zakwalifikowaniem dostawy ruchomej. Jak widać – odpowiednie ułożenie łańcucha dostaw jest bardzo ważne, a błędne rozliczenie może powodować negatywne konsekwencje podatkowe.  

[1] Wyrok TSUE z dnia 7 lipca 2022 r., w sprawie C-696/20

Absolwentka administracji oraz ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią TLA współpracuje od 2018 roku, początkowo odbywając praktykę, aktualnie jako konsultant podatkowy. Aktywnie dzieli się zdobytą wiedzą publikując wypowiedzi i komentarze w artykułach na łamach Prawo.pl, a artykuł, na temat transakcji łańcuchowych, którego jest współautorką pojawił się również w Rzeczpospolitej. E-mail: wiktoria.szpineta@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa