pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Kontrola trzeźwości – nowe uprawnienia pracodawcy

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Kontrola trzeźwości – nowe uprawnienia pracodawcy

W świetle wciąż obowiązujących przepisów pracodawca nie ma możliwości badania stanu trzeźwości swoich pracowników, może to zrobić wyłącznie uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli policja.

Nowe przepisy przewidują w tym zakresie zmiany, ponieważ pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzać badania:

  • na obecność alkoholu,
  • na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Możliwość wprowadzenia przez pracodawcę kontroli na obecność alkoholu i/lub środków działających podobnie do alkoholu będzie uprawnieniem, nie obowiązkiem pracodawcy. Oznacza to, że jeżeli pracodawca takiej procedury w zakładzie pracy nie wprowadzi, zastosowanie będą miały tylko i wyłącznie dotychczasowe przepisy.

Podkreślić należy, że nowe przepisy będą dotyczyły tylko kontroli prewencyjnej i będą mogły być przez pracodawcę stosowane po spełnieniu określonych przesłanek:

  • kontrola będzie mogła być wprowadzona tylko w celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy,
  • kontrola będzie dotyczyła obecności alkoholu lub innych środków w organizmie, nie zaś ich zawartości w organizmie,
  • kontrola nie będzie mogła naruszać godności ani innych dóbr osobistych pracownika,
  • procedura kontroli będzie musiała być wprowadzona w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy,
  • pracodawca będzie miał obowiązek w określonym terminie poinformować pracowników o kontroli,
  • w przypadku pracowników nowo zatrudnianych, a mających podlegać kontroli, pracodawca będzie miał określone, dodatkowe obowiązki informacyjne.

To tylko niektóre z zagadnień, które wiążą się z planowaną zmianą przepisów. Osobną kwestią pozostaje m.in. kwestia przetwarzania, okresu przechowywania danych uzyskanych w wyniku kontroli, niedopuszczenia do pracy, odmowy poddania się badaniu, kar porządkowych, czy wreszcie podmiotów, które mogą być poddane kontroli. Problematyka ta wymaga jednak szerszego omówienia.

Będziemy Państwa informować o zakończeniu procesu legislacji i ostatecznym kształcie planowanych zmian, a jeżeli będą Państwo zainteresowani wprowadzeniem u siebie procedury kontroli, zawsze mogą Państwo liczyć na wsparcie TLA.

Manager / Attorney at law

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

„Benchmark forum – cz. 14” – jak liczyć ważność analiz porównawczych?
18 kwietnia 2024
Wyrok TSUE – uzasadnianie wypowiedzenia umowy na czas określony 
16 kwietnia 2024
Master File już z KKS-em – dlaczego nadal jest bagatelizowany? 
10 kwietnia 2024

Archiwa