pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Nowelizacja KP – nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

TLA Kancelaria > Prawo > Nowelizacja KP – nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

Katalog praw pracownika, których naruszenie może – zgodnie z art. 281 § 1 KP – skutkować nałożeniem na pracodawcę kar grzywny, został ostatnią nowelizacją uzupełniony o pkt. 2 a i 2b oraz pkt. 5 a – 5 d.  

Sankcje wprowadzone w pkt 2 a – 2 b dotyczą naruszeń praw pracownika do: 

 • uzyskania informacji o warunkach zatrudnienia oraz informacji o ich zmianie, 
 • złożenia przez pracownika wniosku o zmianę warunków zatrudnienia. 

Wskazać należy, że kara grzywny może być na podstawie wyżej wskazanych przepisów, nałożona na pracodawcę nie tylko za nieterminowe przekazanie informacji, zmienionej informacji czy też nieterminowego rozpatrzenia wniosku, ale również za: 

 • przekazanie informacji niekompletnej, 
 • przekazanie informacji wprowadzającej w błąd 

a w przypadku wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia dodatkowo także za: 

 • nieudzielenie odpowiedzi na wniosek, 
 • niepoinformowanie o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku. 

Aby uchronić się przed sankcjami, należy więc pamiętać o: 

 • terminowym przekazaniu pracownikowi informacji o: 
  • warunkach zatrudnienia (dla określonych grup informacji mamy termin 7 lub 30 dni), 
  • zmianie warunków zatrudnienia (niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika)  
  • zmianie adresu pracodawcy (7 dni)  
 • poprawności wyżej wymienionych informacji,  
 • terminowym ustosunkowaniu się do wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia (miesiąc od dnia otrzymania wniosku), 
 • podaniu informacji o przyczynie nieuwzględnienia takiego wniosku. 

Znowelizowany art. 281 § 1 KP w zakresie pkt. 5 a – 5d dotyczy praw pracownika wynikających z: 

 • uprawnień związanych ze zmianami dotyczącymi work life balance (elastyczna organizacja pracy, urlop opiekuńczy, wniosek o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy), 
 • praw tzw. osób uprzywilejowanych do wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, 
 • obowiązku pokrywania kosztów szkoleń, o których mowa w art. 9413 KP. 

Za naruszenie nowych praw pracownika grozi pracodawcy jak dotychczas – kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. 

Co ma zrobić pracodawca, żeby uniknąć sankcji?

Przede wszystkim: 

 • dogłębnie zapoznać się ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami oraz zakresem obowiązków, jakie zostały na niego nałożone, 
 • przygotować wewnętrzne dokumenty, które będą dostosowane do funkcjonowania organizacji oraz do obowiązujących przepisów, 
 • przeszkolić pracowników zajmujących się sprawami z zakresu HR, tak aby mogli odpowiednio reagować na wnioski pracowników i we właściwy sposób realizować przysługujące pracownikom prawa. 

W Kancelarii TLA radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, a od 2021 r również Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawniczych we Wrocławiu oraz prowadząc własną praktykę prawniczą. E-mail: izabela.mendykpichur@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa