pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Oleje smarowe bez akcyzy

TLA Kancelaria > Cło/Akcyza > Oleje smarowe bez akcyzy

W dniu 21 grudnia 2012 r. NSA wyrokami w sprawach o sygn. akt I GSK 954/11, 955/11, 959/11, 960/11, 966/11, 967/11 oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w sprawie opodatkowania akcyzą olejów smarowych.

Sprawy te dotyczyły nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 oraz CN 2710 19 87 za okres od 1 grudnia 2004 r. do 28 lutego 2009 r., a więc były rozpatrywane na gruncie dawnego stanu prawnego.

NSA przyznał, że ustawodawca krajowy naruszył prawo wspólnotowe, dyskryminując oleje smarowe pochodzące z innych krajów UE. Dyskryminacyjny aspekt opodatkowania olejów smarowych polegał na tym, że ustawodawca krajowy, wprowadzając zwolnienie od akcyzy na oleje smarowe, zróżnicował w sposób nieuzasadniony zakres tego zwolnienia w odniesieniu do olejów smarowych  pochodzących z innych krajów UE. Zawęził bowiem zakres tego zwolnienia w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (obejmując zwolnieniem tylko wyroby o kodach CN 2710 19 83 – 2710 19 93)w porównaniu ze sprzedażą krajową tych samych produktów (zwolnienie w przypadku sprzedaży krajowej obejmowało wyroby o kodach CN 2710 19 71 – 2710 19 99).

Należy w tym miejscu podkreślić, że niekorzystna uchwała NSA w ogóle nie porusza powyższej kwestii, związanej z dyskryminacją olejów smarowych pochodzących z UE.

Podatnicy, którzy znajdują się w podobnej sytuacji i chcieliby dochodzić zwrotu akcyzy od olejów smarowych, muszą wziąć pod uwagę, że na tle dawnego stanu prawnego mogą wystąpić z wnioskiem o nadpłatę już tylko za okres od 1 stycznia 2008 r. do 28 lutego 2009 r. Poprzednie lata bowiem uległy już przedawnieniu (z końcem 2012 r.).

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

Zmiany w przepisach MDR
13 czerwca 2024
Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy
11 czerwca 2024
Transakcje łańcuchowe – transakcje trójstronne uproszczone  
5 czerwca 2024

Archiwa