+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Praca zdalna i delegowanie pracowników pod kontrolą PIP-u

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Praca zdalna i delegowanie pracowników pod kontrolą PIP-u

Zgodnie z przedstawionym przez Państwową Inspekcję Pracy Programem Działania rok 2022 oraz na lata 2022-2024 PIP informuje, że planuje przeprowadzić 52 000 kontroli w samym  
2022 roku.

Przedstawiono w nim również obszary, które będą, przedmiotem szczególnej uwagi organów,  
w tym m.in. praca zdalna oraz delegowanie pracowników

Nie da się ukryć, że wielu pracodawców w obliczu COVID zdecydowało się na działania doraźne, bez jasnych regulacji w tym zakresie, na co zwracaliśmy uwagę tutaj [1].

Aktualnie kwestie te mogą stać się przedmiotem szczególnie wzmożonej kontroli PIP. Czy realizując pracę zdalną, przedsiębiorca jest wystarczająco zabezpieczony na wypadek wizyty Inspekcji? 

Praca zdalna 

Obecnie jedynym źródłem przepisów co do regulowania pracy zdalnej jest nadal tzw. Tarcza Antykryzysowa [2]. Niestety nie reguluje ona w sposób kompleksowy tematu bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Pracodawcy powinni mieć świadomość, że: 

  • w stosunku do pracujących zdalnie wciąż obowiązują pewne obowiązki ogólne wynikające z Kodeksu Pracy
  • np. pracodawca wciąż ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pracownika świadczącego obowiązki służbowe z domu. 

Do tej pory tworzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej w regulaminie pracy było „dobrą praktyką” przedsiębiorców, jednak nie wdrażaną przez wszystkie podmioty pozwalające na pracę zdalną. Warto również powyższe odnieść odpowiednio do “home office”. 

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie PIP może powiedzieć „sprawdzam” weryfikując, w jaki sposób pracodawcy realizują swoje obowiązki wobec pracowników działających zdalnie. 

Delegowanie pracowników 

Temat ten może być szczególnie istotny w ramach grup kapitałowych, gdzie może dochodzić do delegowania specjalistów. 

Inspekcja deklaruje, że kontrole w tym zakresie będą koncentrować się na: 

  • badaniu procedur i dokumentów dotyczących osób delegowanych, ale także 
  • na samych podmiotach delegujących. 

Kontrole mogą więc dotyczyć przedsiębiorców delegujących pracowników z terytorium RP, jak i przyjmujących pracowników na terytorium Polski. 

Inspekcja zastrzega, że ilość kontroli w sprawach delegowania pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług nie jest określona – można przeprowadzać je bez limitów. 

[1] Praca zdalna – jak nią zarządzać w oczekiwaniu na zmiany w prawie? 

[2] Cały czas trwają pracę nad nowelizacją KP o czym pisaliśmy tutaj

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające wyniki w nauce. Autorka publikowana na łamach Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych, a także uczestniczka czynna i bierna wielu konferencji z zakresu administracji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Obecnie aktywnie działa w zespole TLA jako część działu podatkowego.

Related Posts

Najnowsze wpisy

Pomoc dla sektora energochłonnego – koncepcja pomocy  
23 listopada 2022
Zwrot za ładowanie samochodu elektrycznego przez pracownika jednak w ryczałcie 
17 listopada 2022
Dokumentacja TP za 2021 r. na „ostatniej prostej”
15 listopada 2022

Archiwa