pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Praca zdalna – jak nią zarządzać w oczekiwaniu na zmiany w prawie?

TLA Kancelaria > Prawo pracy > Praca zdalna – jak nią zarządzać w oczekiwaniu na zmiany w prawie?

Pojęcie pracy zdalnej, choć było dotychczas znane, to swojej regulacji prawnej doczekało się dopiero w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, a i te regulacje na przestrzeni obowiązywania przepisów ulegały zmianie. 

 

W jakim zakresie obecnie uregulowana jest praca zdalna? 

 

Obecny art. 3 tzw. tarczy antykryzysowej reguluje podstawowe kwestie dotyczące pracy zdalnej, tj. kwestię: 

 • możliwości polecenia pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19, 
 • ogólnego określenia okoliczności w jakich praca zdalna może być polecona, 
 • obowiązek pracodawcy zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługi logistycznej pracy zdalnej, a także warunków w jakich możliwe jest używanie przez pracownika narządzi lub materiałów niezapewnianych przez pracodawcę, 
 • polecenia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającej w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania ze wskazaniem formy i częstotliwości sporządzania takiej ewidencji, 
 • możliwości cofnięcia polecenia pracy zdalnej. 

 

Czy regulacja tarczy antykryzysowej jest wyczerpująca i wystarczająca? 

 

Niestety wprowadzona regulacja nie ma charakteru kompleksowego, a raczej doraźny i sytuacyjny. Potwierdza to chociażby fakt, że trwają prace nad zmianą kodeksu pracy poprzez wprowadzenie do niego regulacji odnoszących się właśnie do pracy zdalnej. 

 

Jak pracodawca powinien postępować w oczekiwaniu na zmiany w prawie? 

 

Aby skutecznie i bezpiecznie stosować pracę zdalną rekomendujemy wdrożenie odpowiednich regulacji, zaleceń i wytycznych wewnętrznych, jak np. regulamin pracy zdalnej lub odpowiednie postanowienia regulaminu pracy. Ponadto może zaistnieć potrzeba zawarcia stosownych umów (np. umów powierzenia mienia) czy udzielenia odpowiednich informacji (np. w zakresie stosowanego monitoringu poczty elektronicznej). 

 

Kwestiami, na które warto zwrócić szczególną uwagę i je uregulować są w szczególności: 

 • zasady rozliczania pracy zdalnej – nie tylko ewidencja wykonanych czynności, ale również m.in.: sposób przekazywania i dobierania zadań z punktu widzenia czasu pracy, sposób potwierdzania obecności w pracy pracownika, sposób przekazywania przez pracownika wyników jego pracy, 
 • sposób powierzania mienia pracownikowi, 
 • zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku wykonywania pracy zdalnej, 
 • kwestie monitoringu stosowanego przez pracodawcę (jak np. monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika), 
 • sposób zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
 • sposób rozliczania korzystania przez pracownika z własnego sprzętu lub materiałów. 

 

Przyjęcie powyższych rozwiązań powinno mieć miejsce już przy pierwszym poleceniu pracy zdalnej i jest szczególnie istotne, aby z jednej strony umożliwić pracodawcy zabezpieczenie własnego interesu, a z drugiej aby umożliwić wykazanie, że wywiązał się ze wszystkich obowiązków względem pracowników i przestrzega przepisów prawa pracy w pełnym zakresie. 

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach w Toruniu i we Wrocławiu. Z Kancelarią TLA związany jest od 2016 r. a od 2022 r. jest radcą prawnym. E-mail: lukasz.pyjek@tla-kancelaria.pl

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

WSA – amortyzacja lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności dalej możliwa 
17 lipca 2024
Najem w budynku z fotowoltaiką a akcyza 
11 lipca 2024
Elektromobilność – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców 
9 lipca 2024

Archiwa